ZPĚT

Železniční doprava, tramvaje
   
  Čechy a Morava
  - Ausschliessend priv. Buschtehrader Eisenbahn (Výhradní privilegovaná Buštěhradská dráha), požitkový list
  - Ausschliessend priv. Buschtehrader Eisenbahn (Výhradní privilegovaná Buštěhradská dráha), akcie
  - Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), akcie
  - C. kr. výs. železnice Pražsko-Duchcovská, (K. k. pr. Prag-Duxer Eisenbahn), kmenová akcie
- C. k. výs. železnice Pražsko-Duchcovská (K. k. pr. Prag-Duxer Eisenbahn), prioritní akcie
- C. k. výsadní Ostrávsko-Fridlandská železnice (K. k. priv. Ostrau-Friedlander Eisenbahn), akcie
  - Duchcovsko-Podmokelská dráha (Dux-Bodenbacher Eisenbahn), akcie
- Eisenbahn Karlsbad-Johanngeorgenstadt (Železnice Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt), akcie
- Eisenbahn Marienbad-Karlsbad (Železnice Mariánské Lázně-Karlovy Vary), akcie
- Eisenbahn Schönwehr Elbogen (Železnice Krásný Jez - Loket), akcie
  - K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft (C. k. priv. společnost Ústecko-Teplické železnice), akcie
  - K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská železnice), akcie, 1899
- K. k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn (C. k. priv. Severní dráha císaře Ferdinanda), polovina požitkové akcie, 500 Zlatých
- K. k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn (C. k. priv. Severní dráha císaře Ferdinanda), celá požitková akcie, 1 000 Zlatých
- Localbahn Gross-Priesen-Wernstadt-Auscha (Místní dráha Velké Březno-Verneřice-Úštěk), kmenová akcie
- Localbahn Schweissing-Haid (Místní dráha Svojšín-Bor), kmenová akcie
- Localbahn Starkenbach-Rochlitz (Místní dráha Jilemnice-Rokytnice nad Jizerou), kmenová akcie
  - Localbahn Strakonitz-Winterberg (Místní dráha Strakonice-Vimperk), kmenová akcie
  - Mährische Westbahn (Prossnitz-Trübau) (Moravská západní dráha Prostějov-Třebová), akcie
- Místní dráha Brandýs n. L. - Neratovice (Localbahn Brandeis an der Elbe - Neratowitz), akcie
- Místní dráha Domažlice-Tachov (Localbahn Taus-Tachau), akcie
- Místní dráha Chrudimsko-Holická (Localbahn Chrudim-Holitz), kmenová akcie
- Místní dráha Jičín-Rovensko-Turnov (Localbahn Jičín-Rovensko-Turnau), akcie
  - Místní dráha Kolín-Čerčany-Kácov (Localbahn Kolin-Cercan-Kacov), kmenová akcie
- Místní dráha Otrokovice-Zlín-Vyzovice (Localbahn Otrokowitz-Zlin-Wisowitz), kmenová akcie
- Místní dráha Staňkov-Horšův Týn-Ronšperk (Localbahn Stankau-Bischofteinitz-Ronsperg), kmenová akcie
- Místní dráha Strakonice-Blatná-Březnice s odbočkami (Localbahn Strakonitz-Blatna-Breznitz mit Abzweigungen), kmenová akcie
- Místní dráha Svitava-Polička (Localbahn Zwittau-Polička), kmenová akcie
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn, Kolej północna Ferdynanda), pětinová požitková akcie, 1930
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn, Kolej północna Ferdynanda), poloviční požitková akcie, 1930
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), akcie, 1942
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), požitkový list, 1942
- Société Anonyme des Tramways de Prague, akcie, 1x 50 Fr.
- Société Anonyme des Tramways de Prague, akcie, 2x 50 Fr. (100 Fr.)
- Société Anonyme des Tramways de Prague, akcie, 5x 50 Fr (250 Fr.)
- Společnost moravských místních drah (Mährische Lokaleisenbahn-Gesellschaft), akcie
   
  Slovensko
- Homonna-Takcsányi Helyi Érdekü Vasut Rt., (Humenné-Takčín (Stakčín) místní dráha akc. spol.), kmenová akcie
  - Kassa-Hegyaljai Helyi Érdekü Vasut Rt. (Místní dráha Košice-Hegyalja akc. spol.),  kmenová akcie, 1 000 K
  - Kassa-Tornai helyi érdekű vasut-részvénytársaság (Kaschau-Tornaer Localbahn AG., Miestná dráha Košice-Turňa úč. spol.), prioritní akcie, 200 Zlatých, 1890
- Kassa-Tornai helyi érdekű vasut-részvénytársaság (Kaschau-Tornaer Localbahn AG., Miestná dráha Košice-Turňa úč. spol.), kmenová akcie, 50 Zlatých, 1890
- Kassa-Tornai helyi érdekű vasut-részvénytársaság (Kaschau-Tornaer Localbahn AG., Miestná dráha Košice-Turňa úč. spol.), kmenová akcie, 200 Zlatých, 1893
- Léva-Nagysurányi helyi érdekű vasut részvénytársaság (Léva-Nagysurányer Localeisenbahn-Aktien-Gesellschaft, Miestná dráha Levice-Veľké Šurany úč. spol.), kmenová akcie
- Murányvölgyi Helyi Érdekű vasút Rt. (Miestná dráha v údolí Muráňe úč. spol., Muránythaler Localeisenbahn AG.), kmenová akcie
- Nagy Tapolcsány-Bossány-Trencséni helyi érdekű vasút részvénytársaság (Nagy Tapolcsány-Bossány-Trencséner Localeisenbahn Actien-Gesellschaft; Miestna dráha Topoľčany-Bošany-Trenčín účast. spoločnosť), kmenová akcie
- Nyitra-Üzbég-Radosnai Helyiérdekü Vasút Rt. (Místní dráha Nitra-Zbehy-Radošina akc.spol.), kmenová akcie
- Poprádvölgyi (Poprád-Késmárki) helyi érdekü vasut részvény-tarsaság (Miestna železnica v údolí Popradu (Poprad-Kežmarok) úč. spol.), prioritní akcie
- Pozsony-Komáromi Egyesült Helyi Érdekü Vasut Rt. (Sjednocená místní dráha Bratislava-Komárno), 1/6 kmenové akcie, 200 K
  - Pozsony-Komáromi Egyesült Helyi Érdekü Vasut Rt. (Sjednocená místní dráha Bratislava-Komárno), kmenová akcie, 1 200 K
- Somorja-Uszori Helyi Érdekü Vasut Rt., (Miestná dráha Šamorín-Úsor úč. spol., Localbahn Sommerein-Austern AG.), akcie, 100 K
- Somorja-Uszori Helyi Érdekü Vasut Rt., (Miestná dráha Šamorín-Úsor úč. spol., Localbahn Sommerein-Austern AG.), akcie, 200 K
- Somorja-Uszori Helyi Érdekü Vasut Rt., (Miestná dráha Šamorín-Úsor úč. spol., Localbahn Sommerein-Austern AG.), akcie, 10x 200 K
  - Sopron-Pozsonyi helyi érdekű vasút részvénytársaság (Sopron-Pozsonyer Localbahn AG.; Místní dráha Šoproň-Bratislava akc. spol.), prioritní akcie
- Sopron-Pozsonyi helyi érdekű vasút részvénytársaság (Sopron-Pozsonyer Localbahn AG.; Místní dráha Šoproň-Bratislava akc. spol.), kmenová akcie
- Töketerebes-Galszécs-Varannói helyi érdekü vasut Rt. (Místní dráha Trebišov-Sečovce-Vranov akc. spol.), kmenová akcie
- Zsitvavölgyi H. É. Vasut Részvény-Társaság (Zsitvathalbahn Actien-Gesellschaft, Zsitvathaler Localeisenbahn A. G., Miestna železnica v údolí Žitavy úč. spol.), kmenová akcie
- Zsolna-Rajeczi helyi érdekü vasut Rt. (Místní dráha Žilina-Rajec akc. spol.), kmenová akcie
   
Podkarpatská Rus
- Ungvár-Vajáni Helyi Érdekü Vasut Rt. (Ungvár-Vajáner Localeisenbahn A G., Místní dráha Užhorod-Vojany akc. spol.), akcie
- Ungvölgyi helyi érdekü vasút Rt. (Unhthal-Local-Eisenbahn-AG., Akciová společnost místní dráhy v údolí Uže), požitkový list
.
.