ZPĚT

 
   
Název :  Somorja-Uszori Helyi Érdekű Vasut Részvénytársaság
 Miestna železnica Šamorín-Úsor účastinárska spoločnosť
 Localbahn Sommerein-Austern Actiengesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

10x

200

2 000

 Korun  
Město :  Somorja (Šamorín)
Datum :  11.7.1917
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  2 500 ks (hromadných akcií max. 250 ks)
Rozměr :  cca 211 x 326 mm
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 2.5.1916, převzala koncesi z roku 1915, platnou po dobu 90 let a zavázala se ke stavbě železnice z Úsoru (dnes Kvetoslavov) do Šamorína v celkové délce cca 5 km.
 V Úsoru se železnice napojovala na dráhu společnosti Zjednotená miestna železnica Bratislava-Komárno úč. spol. (Pozsony-Komáromi egyesült helyi érdekű vasut rt.; Vereinigte Pozsony-Komáromer Localbahn AG.) [1, 2]
 Akciový kapitál společnosti ustanoven ve výši 523 000 Korun, rozdělený na 2 500 ks celých akcií v nominální hodnotě po 200 K a 230 ks polovičních akcií v nominální hodnotě po 100 K.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1921
   .
   .
Avers :

Hromadná akcie Miestna železnica Šamorín-Úsor, Kvetoslavov, 1917, 2000 Korun

   .
.
Revers :

 ---

   .
.
.
.