ZPĚT

 
   
Název :  K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft
 C. k. priv. Česká severní dráha
 Společnost c. k. priv. české severní dráhy
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

150

150

 Zlatých  
Město :  Prag (Praha)
Datum :  31.3.1867
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  53 333 ks
Rozměr :  cca 253 x 382 mm - dvojlist
Poznámky :  Dluhopisy vydané Českou severní dráhou v nominálních hodnotách: 300 M [1, 2, 3], 1 500 M [1] a 3 000 M [1].
Historie :  Společnost byla založena dne 31.3.1867 se sídlem v Praze a s kapitálem 14 000 000 Zlatých, rozděleným na akciový kapitál ve výši 8 000 000 Zlatých, který byl dále rozdělený na 53 333 ks akcií po 150 Zlatých a zbytek 6 000 000 Zlatých v prioritních dluhopisech.
 Převzala od 6.4.1865 vydanou koncesi na stavbu cca 90 kilometrové železnice v úseku Bakov-Česká Lípa-Rumburk a pokračující dále k saské hranici, včetně odboček do Podmokel, Varnsdorfu a děčínského přístavu. V Bakově nad Jizerou se železnice napojovala na železnici patřící Turnovsko-kralupsko-pražské dráze (K. k. priv. Turnau-Kralup-Prager Eisenbahn), se kterou byla úzce personálně a majetkově propojena.
 Stavba železnice v úseku Bakov-Česká Lípa začala krátce před oficiálním založením společnosti, už v říjnu 1866 a první vlak přijel do České Lípy dne 14.11.1867. Následně pokračovala stavba železnice do Rumburku a souběžně i v úseku Podmokly-Varnsdorf. Oba úseky byly otevřeny 16.1.1869.
 Začátkem roku 1870 započala stavba úseku z České Lípy do Benešova nad Poučnicí (Děčín), zprovozněná v polovině roku 1872.
 V roce 1873 zprovozněn úsek Rumburk-Šluknov a Rumburk-Jiříkov-Ebersbach, kde se napojoval na saskou státní dráhu.
 V následujícím desetiletí vykazovala Česká severní dráha velmi dobré hospodářské výsledky a vyplácela vysoké dividendy.
 Začátkem roku 1882 schválena fúze s Turnovsko-kralupsko-pražskou dráhou, která formálně provedena k 31.12.1882.
 K tomuto účelu navýšen akciový kapitál České severní dráhy a vydány 4,00%-ní dluhopisy ve výši 43 500 000 Marek, splatné každoročním losováním, nejpozději v roce 1948.
 V témže roce prodloužen šluknovský úsek železnice do Mikulášovic, dále spojení České Kamenice s Kamenickým Šenovem (1886) a spojení Svor-Cvikov.
 V polovině roku 1896 zahájena stavba úseku Chotětov-Dolní Cetno-Skalsko-Mšeno až do Mělníka.
 V roce 1894 vypukl konkurenční boj s Ústecko-teplickou dráhou (ATE), která plánovala stavbu železnice v úseku Teplice-Lovosice-Česká Lípa-Liberec a v České Lípě se chtěla napojit a využít stávající nádraží České severní dráhy. ATE byla nakonec nucena ustoupit a postavit o několik set metrů dál nové vlastní nádrží, dnes nepoužívané Česká Lípa město.
 V roce 1900 zahájena stavba železnice z Mikulášovic přes Dolní Poustevnu až k saské hranici, kde se v Sebnitzi napojovala na saskou státní dráhu. Úsek zprovozněn koncem roku 1904.
 V roce 1903 zprovozněn úsek Kamenický Šenov-Česká Lípa (samotná dráha patřila jiné společnosti a Česká severní dráha zajišťovala provoz).
 V témže roce vydány 3,50%-ní prioritní dluhopisy v celkové výši 15 000 000 Marek, rozdělené na dílčí dluhopisy v nominálních hodnotách po 500 M (6 000 ks), 1 000 M (7 000 ks) a 2 000 M (2 500 ks). Splatné každoročním losováním, nejpozději v roce 1950. Výtěžku emise bylo použito k financování stavby úseku z Mikulášovic do Sebnitze a z Cvikova do Jablonného v Podještědí.
 V roce 1905 zahájila Česká severní dráha provoz na poslední postavené železnici v úseku Svor-Cvikov-Lindava-Jablonné v Podještědí, kde se napojovala na dráhu konkurenční ATE.
 Od roku 1900 usilovala státní správa o zestátnění České severní dráhy, které se podařilo prosadit zákonem až v létě 1908. Zestátnění formálně proběhlo k 15.11.1908, se zpětnou platností od 1.1.1908, tím Česká severní dráha přešla do likvidace. Celou železniční trať o délce cca 398 km, včetně dalších nemovitostí a ostatního movitého majetku (přes 100 lokomotiv, 2 056 vagónů, atd.), převzaly c. k. Státní dráhy, ke kterým přešla i většina z 2 967 zaměstnanců.
 Akcionářům České severní dráhy bylo vyplaceno náhradou celkem cca 100 000 000 Korun. Z toho 48 000 000 K ve státních 4,00%-ních daněprostých dluhopisech, rozdělených na nominální hodnoty po 400 K, 2 000 K a 10 000 Korun. Splatné každoročním losováním, nejpozději v roce 1968. Za každou akcii bylo vyplaceno 425 K v dluhopisech.
 V roce 1928 byly neslosované dluhopisy vyměněny za 4,00%-ní Slosovatelné státní dluhopisy republiky Československé Lit. D a v roce 1936 zbytek neslosovaných dluhopisů za 3,00%-ní Unifikační půjčku, umořitelnou 1938-1987.
   Zdroj informací:
     Český kompas, 1906.
     Finanční ročenka Compass 1921.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_severn%C3%AD_dr%C3%A1ha
   
   
Avers :

Akcie České severní dráhy, Praha 1867, 150 Zlatých

   
.
Vnitřní strana :

Aktie der Böhmische Nordbahn-Gesellschaft, Prag 1867, 150 Gulden

.
.
Revers :

 ---

   .
.
.
.