ZPĚT

 
   
Název :  Ungvár-Vajáni Helyi Érdekű Vasut Részvény-Társaság
 Ungvár-Vajaner Localeisenbahn Actien-Gesellschaft
 Akciová společnost místní dráhy Užhorod-Vojany
 Místní dráha Užhorod-Vojany akciová společnost
Typ CP :  Hromadná kmenová akcie
Hodnota :

5x

200

1 000

 Korun  
Město :  Budapešť
Datum :  1.11.1909
Emise :  I. emise - zakladatelská
Série :  ---
Náklad :  3 255 ks (hromadných akcií max. 651 ks)
Rozměr :  cca 338 x 210 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 26.9.1909 se sídlem v Budapešti a zavázala se ke stavbě železnice a následnému provozování dopravy v úseku Užhorod-Vojany.
 Akciový kapitál společnosti ustanoven ve výši 2 201 000 Korun, rozdělený na 7 750 ks prioritních akcií v nominální hodnotě po 200 K a 3 255 ks kmenových akcií v nominální hodnotě po 200 K. Akcie byly umořované losováním a majitelé vylosovaných akcií obdrželi náhradou požitkové listy.
 Provoz na dráze zahájen v roce 1910.
 Dne 19.3.1923 byla železnice zestátněna a se zpětnou platností od 1.1.1921 začleněna po Československé státní dráhy (ČSD).
 Na valné hromadě z 2.7.1924 rozhodnuto o likvidaci společnosti.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1921 a 1927.
   
   
Avers :

Hromadná Kmenová akcie Místní dráhy Užhorod-Vojany, Budapešť 1910, 200 Korun

   .
.
Revers :

 Törzs-részvény Ungvár-Vajáni Helyi Érdekű Vasut Rt., Budapest 1910, 200 Korona

   .
.
.
.