ZPĚT

 
   
Název :  Místní dráha Svitava-Polička
 Localbahn Zwittau-Polička
Typ CP :  Kmenová akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Zlatý
Město :  Vídeň
Datum :  1.10.1896
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  1 310 ks
Rozměr :  cca 379 x 248 mm - dvojlist
Poznámky :  Železniční trať zprovozněna roku 1896.
 Stanice a zastávky: Svitavy - Svitavy zastávka - Vendolí - Vendolí zastávka - Květná - Květná zastávka - Pomezí - Pomezí zastávka - Polička.
   
   
Avers :

Kmenová akcie Místní dráha Svitava-Polička Localbahn Zwittau-Polička, Vídeň 1896, 200 Zlatých

   
Revers :

 ---

   .
.
.
.