ZPĚT

Katalog AKCIÍ & PODÍLOVÝCH LISTŮ (Catalogue of shares) 

.
    Číslo oboru :  Název oboru :
    010 - Železniční (kolejová) doprava
    020 - Automobilová doprava, zasilatelské a přepravní společnosti
    030 - Lodní doprava
    040 - Letecká doprava
    050 - Doprava - ostatní, skladiště
    060 - Bankovnictví
    070 - Pojišťovnictví
    080 - Hotely (hotelnictví, cestovní ruch a turismus)
    090 - Obchodní spol.
    100 - Noviny
    110 - Tiskárny a nakladatelé
    120 - Lázeňský průmysl (lázně, sanatoria a léčebné ústavy)
    130 - Cukrovary
    140 - Pivovary a sladovny
    150 - Čokoládovny
    160 - Lihovary
    170 - Potravinářské spol.
    180 - Důlní spol.
    190 - Dřevo - nábytek
    200 - Elektrárny, plynárny
    210 - Rafinerie (olej, asfalt, mýdlo, vosk)
    220 - Obuv, kůže
    230 - Papírny
    240 - Sklárny, keramika a porcelán 
    250 - Stavební společnosti, výroba stavebních hmot a správa staveb
    260 - Chemický průmysl (chemie, hnojiva, léčiva, dynamit, barvy a laky, ...)
    270 - Hutnický průmysl (metalurgický průmysl, metalurgie, hutě, ...) 
    280 - Strojírenství
    290 - Elektrotechnika
    300 - Textilní průmysl (textilní závody, pletené a vlněné zboží, tiskárny látek, barvírny, přádelny a tkalcovny, oděvní průmysl, vyšívání, továrny na koberce)
    310 - Zbrojní průmysl
    320 - Divadlo, kino
    330 - Filmový průmysl (studia a ateliéry), rádio, foto
    340 - Sportovní spolky
    350 - Ostatní, nezařazeno
       
    360 - Ostatní dokumenty