ZPĚT

 Katalog cenných papírů (akcie, zatímní listy, požitkové listy a podílové listy) 

. .
    Číslo oboru :  Název oboru :
    010 - Železniční doprava (místní dráhy, tramvaje)
    020 - Automobilová doprava (zasilatelské a přepravní společnosti, spedice, autobusová přeprava)
    030 - Vodní doprava (námořní přeprava, lodní doprava, atd.)
    040 - Letecká doprava
    050 - Doprava - ostatní (veřejné a celní skladiště, tržnice, sila, sýpky, atd.)
    060 - Bankovnictví (banky, spořitelny, záložny, úvěrní spolky a družstva, eskontní ústavy, atd.)
    070 - Pojišťovnictví (pojišťovny, pojišťovací průmysl)
    080 - Hotely (hotelnictví, cestovní ruch a turismus)
    090 - Obchodní společnosti
    100 - Noviny
    110 - Tiskárny a nakladatelé (tiskařský, nakladatelský a grafický průmysl, vydavatelství, planografie, polygrafie, atd.)
    120 - Lázeňský průmysl (lázně, sanatoria a léčebné ústavy)
    130 - Cukrovary (rafinerie cukru, surovárny, atd.)
    140 - Pivovary a sladovny
    150 - Čokoládovny (továrny na čokoládu a cukrovinky)
    160 - Lihovary a vinařství (rafinerie lihu, pálenice, výroba likérů, ...)
    170 - Potravinářské spol.
    180 - Důlní společnosti
    190 - Dřevozpracující průmysl a lesnictví (těžba a zpracování dřeva, pily, výroba nábytku, parketárny, dřevovýroba, atd.)
    200 - Energetický průmysl (elektrárny, vodárny, plynárny, výroba technických plynů, ...)
    210 - Rafinerie (olej, asfalt, mýdlo, vosk)
    220 - Obuvnický a kožedělný průmysl (kožešnictví, koželužny, továrny na ušně, atd.)
    230 - Papírenský průmysl (továrny na papír, celulózu a dřevovinu)
    240 - Sklárny, keramika a porcelán 
    250 - Stavební společnosti, výroba stavebních hmot a správa staveb
    260 - Chemický a farmaceutický průmysl (chemie, hnojiva, léčiva, dynamit, barvy a laky, ...)
    270 - Železářský a hutní průmysl (železárny, ocelárny, hutě, metalurgický průmysl, ...)
    280 - Strojírenský průmysl (obrábění kovů, kovovýroba)
    290 - Elektrotechnický průmysl
    300 - Textilní průmysl (textilní závody, pletené a vlněné zboží, tiskárny látek, barvírny, přádelny a tkalcovny, oděvní průmysl, vyšívání, továrny na koberce)
    310 - Zbrojní průmysl (zbrojovky, zbraně, munice, vojenská technika, atd.)
    320 - Divadlo, kino, umění (divadelní spolky, umělecké spolky, čtenářské spolky, kina, atd.)
    330 - Filmový průmysl (studia a ateliéry), rádio, foto
    340 - Sportovní, politické a jiné spolky (tělocvičné jednoty, hasiči, rybářské, střelecké a turistické spolky, politické organizace, atd.)
    350 - Ostatní, nezařazeno