ZPĚT

 
   
Název :  Société Anonyme des Tramways de Prague
 Akciová společnost Pražské tramwaye
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

2x

50

100

 Francs  
Město :  Bruxelles (Brusel)
Datum :  27.2.1895
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  55 000 ks (hromadných akcií max. 27 500 ks)
Rozměr :  cca 177 x 292 mm - dvojlist
Poznámky :  Koněspřežnou tramvaj provozoval belgický podnikatel Eduard Otlet.
 Dne 30.6.1898 koňskou dráhu odkoupilo město Praha a od 11.7.1898 byla zahájena elektrifikace dráhy.
   
   
Avers :

Hromadná akcie Akciové společnosti Pražské tramwaye, Brusel 1895, 100 Franků

   
.
Revers :

 Action de Société Anonyme des Tramways de Prague, Bruxelles 1895, 100 Francs

   .
.
.
.