ZPĚT

 
   
Název :  K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská železnice), zkratka DBE
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 K  - Dne 30.12.1931 zvýšena nominální hodnota akcie na 1 000 Kč.
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  1.1.1899
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  386 x 231 mm - dvojlist
Poznámky :  Pozdější název: Duchcovsko-Podmokelská dráha (Dux-Bodenbacher Eisenbahn)
   
   
Avers :

Akcie Dux-Bodenbacher Eisenbahn - Duchcovsko-Podmokelská železnice, Teplice 1899, 400 Korun

   
Revers :

 ---

   .
.
.
.