ZPĚT

 
   
Název :  Lokalbahn Wekelsdorf-Parschnitz-Trautenau
 Místní dráha Teplice-Poříčí-Trutnov
 Místní dráha Teplice nad Metují-Poříčí-Trutnov
Typ CP :  Prioritní akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  1.7.1907
Emise :  I. - Zakladatelská emise.
Série :  ---
Náklad :  26 160 ks
Rozměr :  cca 390 x 237 mm - dvojlist
Poznámky :  Koncese na stavbu a provozování dráhy v trase Teplice nad Metují - Trutnov o délce 30,55 km vydána společnosti k.k. privilegierte Österreichisch-ungarische Staatseisenbahn-Gesellschaft (StEG) dne 20.2.1906 na dobu 90 let, tj. do 20.2.1996.
 Na základě této koncese byla dne 4.6.1907 založena společnost Lokalbahn Wekelsdorf-Parschnitz-Trautenau (Místní dráha Teplice-Poříčí-Trutnov), se sídlem ve Vídni a s akciovým kapitálem 6 833 000 Korun, rozděleným na prioritní a kmenové akcie.
 Dne 23.7.1908 dráha zprovozněna a zahájen provoz.
 Na valné hromadě z 25.6.1916 usneseno zvýšení akciové kapitálu o 1 259 400 Korun, vydáním 6125 ks prioritních akcií a 172 ks kmenových akcií.
 V rámci nostrifikace přeneseno, koncem roku 1919, sídlo společnosti z Vídně do Prahy.
 Akcie společnosti byly postupně losovány a v roce 1935 dráha zestátněna a začleněna pod ČSD.
 Po zabrání Sudet na podzim 1938, přešla dráha pod Deutsche Reichsbahn a původní společnost (Místní dráha Teplice-Poříčí-Trutnov) v roce 1940 definitivně zrušena.
 V roce 1945 dráha opět přešla pod ČSD.
.
 Dnes je železnice provozována pod číslem 047 se zastávkami:
 Trutnov střed - Trutnov zastávka - Lhota u Trutnova - Petříkovice - Chvaleč - Radvanice - Janovice u Trutnova - Hodkovice u Trutnova - Horní Adršpach - Adršpach - Teplice nad Metují skály - Teplice nad Metují město - Teplice nad Metují.
   Zdroj:
     Finanční ročenka Compass 1927 a 1934.
     de.wikipedia.org
     cs.wikipedia.org
   
   
Avers :

Prioritní akcie Místní dráha Teplice nad Metují-Poříčí-Trutnov, Vídeň 1907, 200 Korun

   
.
Revers :

 ---

   .
.
.
.