ZPĚT

 
   
Název :  Duchcovsko-Podmokelská dráha (Dux-Bodenbacher Eisenbahn), zkratka DBE
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  - Dne 30.12.1931 zvýšena nominální hodnota akcie na 1 000 Kč.
Město :  Teplice
Datum :  1.8.1920
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 386 x 231 mm - dvojlist
Poznámky :  Dřívější název: K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská železnice)
   
   
Avers :

Akcie Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Teplitz 1920, 400 Kč

   
Revers :

 Akcie Duchcovsko-Podmokelská železnice, Teplice 1920, 400 Kč

   ,
,
,
,