ZPĚT

 
   
Název :  Gablonzer Verkehrs-Aktien-Gesellschaft
 Jablonecká dopravní akciová společnost
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

100

100

 RM  
Město :  Gablonz an der Neiße (Jablonec nad Nisou)
Datum :  Únor 1942
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  4 079 ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Dříve:
 Jablonecké společnosti pro pouliční dráhu a elektrifikaci (Gablonzer Strassenbahn- und Elektrizitäts- Gesellschaft G.S.E.G.)
 Jablonecké elektrické dráhy (Gablonzer Elektrischen Bahnen, G.E.B.)
 Od roku 1920: Jablonecká dopravní společnost akciová společnost
   
   
Avers :

Akcie Jablonecká dopravní akciová společnost, Jablonec nad Nisou 1942, 100 Říšských Marek

   
.
Revers :

 ---

   .
.
.
.