ZPĚT

 
   
Název :  Ungvölgyi helyi érdekü vasút Részvénytársaság
 Ungthal-Local-Eisenbahn-Actien-Gesellschaft
 Akciová společnost místní dráhy v údolí Uže
Typ CP :  Požitkový list - náhrada za prioritní akcii
Hodnota :

---

---

---

 Korun  
Město :  Budapešť
Datum :  2.1.1919
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 229 x 307 mm
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 29.3.1893 se sídlem v Budapešti, převzala koncesi platnou po dobu 90 let, počínaje od 18.2.1893 a zavázala se ke stavbě železnice a následnému provozování dopravy.
 Akciový kapitál společnosti ustanoven ve výši 1 486 600 Korun, rozdělený na 1 343 ks prioritních akcií v nominální hodnotě po 200 K a 6 090 ks kmenových akcií v nominální hodnotě po 200 K [1]. Akcie byly postupně umořovány losováním a majitelé vylosovaných akcií obdrželi náhradou požitkové listy [2].
 Železnice vycházela z Užhorodu přes Onokivci-Perečín-Dubrinič (provoz na trati zahájen 4.6.1894) a dále do Velkého Berezného (provoz zahájen 18.7.1897). Celková délka dráhy z Užhorodu do Velkého Berezného činila 42,938 km.
 V roce 1902 převzaly provoz na železnici Maďarské královské státní dráhy (MÁV) a následně začaly železnici stavět dále v údolí podél řeky Uh do Užoku a přes Užocký průsmyk (vzhledem k horskému terénu, je tento úsek někdy nazýván Podkarpatoruský Semmering) až k zemské hranici. Železnice se nakonec napojovala na dráhu Sambor-Lvov.
 V roce 1920 převzaly železnici Československé státní dráhy (ČSD).
 Dne 22.12.1922 společnost nostrifikována a sídlo přeneseno do Užhorodu.
   Zdroj informací:
     Képviselőházi irományok, 1892. IX. kötet • 298-348. sz. (Dokumenty sněmovny, 1892. IX. svazek • 298-348. s.)
     Finanční ročenka Compass 1921, 1927, 1934 a 1937.
     Internet (hu.wikipedia.org)
   
   
Avers :

Élvezeti jegy az Ungvölgyi helyi érdekű vasút Rt., Budapest 1919

   
.
Revers :

 ---

   .
.
.
.