ZPĚT

 
   
Název :  Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft
 Společnost Brněnské místní dráhy
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  červen 1909
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  Vydaná akcie: cca 364 x 270 mm - dvojlist
 Blanket: cca 420 x 269 mm - dvojlist
Poznámky :  1884 - 1886  Brněnská parní tramvaj (Brünner Dampf-Tramway)
 1886 - 1920  Společnost Brněnské místní dráhy (Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft)
 Od r. 1920  Společnost moravských místních drah
 Někdy uváděny názvy:
 Brněnská společnost místních drah
 Brněnská společnost místní dráhy
 Společnost brněnských místních drah
   
   

Vydaná akcie:

Avers :

Vydaná akcie Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft, Brněnské místní dráhy, Brno 1909, 200 Korun

   
Revers :

 ---

   
.
.

Blanket (nepoužitá akcie bez pořadového čísla a s kompletním juxtovým okrajem):

Avers :

Blanket - nevydaná akcie společnosti Brněnských místních drah, Brno 1909, 200 Korun

.
Revers :

---

.
.
.