ZPĚT

 
   
Název :  Kassa-Tornai helyi érdekű vasut-részvénytársaság
 Miestna dráha Košice-Turňa účastinná spoločnosť
 Kaschau-Tornaer Localbahn Aktien-Gesellschaft
Typ CP :  Kmenová akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Zlatý  
Město :  Budapešť
Datum :  Září 1893
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  ? ks
Rozměr :  cca 215 x 350 mm
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

Kmenová akcie, Miestná dráha Košice-Turňa účastinná spoločnosť, Budapešť 1893, 200 Zlatých

   .
.
Revers :

 ---

   .
.
.
.