ZPĚT

 
   
Název :  Poprádvölgyi (Poprád-Késmárki) Helyi Érdekű Vasút Részvény-Társaság
 Miestna železnica v údolí Popradu (Poprad-Kežmarok) účastinárska spoločnos
Typ CP :  Prioritní akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Késmárk (Kežmarok)
Datum :  31.12.1910
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  ? ks
Rozměr :  cca 365 x 257 mm
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

Prioritní akcie, Miestna železnica v údolí Popradu Poprad-Kežmarok, 1910, 200 Korun

   .
.
Revers :

 ---

   .
.
.
.