ZPĚT

Historické cenné papíry
   
 

V této části najdete zatím jen malou část obrazového katalogu historických cenných papírů (akcií, podílových listů, dluhopisů, ...), vydaných na území Československa v jeho maximální velikosti, tedy včetně Podkarpatské Rusi (všechny papíry do roku 1945) a zabrané části Těšínska nebo papírů vydaných v zahraničí, ale souvisejících s naším územím. Katalog je ohraničen rokem 1989. Cenné papíry vydané od roku 1989 až do rozdělení ČSFR, 31.12.1992, najdete zde. Zmapování nových cenných papírů vydaných po 31.12.1992 již nechám na ostatních sběratelích, případně rád vypomůžu :-) Postupně zde budu zveřejňovat i články a dobové informace týkající se cenných papírů, burzy, bankovnictví, apod.

  Také bych chtěl poděkovat všem sběratelům a příznivcům, kteří mi zaslali kvalitní obrázky a texty do tohoto (zatím) malého on-line katalogu.
   
   
 

Katalog je rozdělen na dvě základní části:
1. Akcie a podílové listy (včetně zatímních a požitkových listů nebo dočasných potvrzenek na akcie, apod.).
2. Dluhopisy (železniční úpisy, komunální, meliorační, investiční dluhopisy, pokladniční poukázky nebo bony, apod.) 

Akcie a podílové listy jsou dále děleny do 35 různých oborů. 36. obor je určen pro nezařaditelné papíry (např. reklamní akcie, filmové rekvizity nebo pozvánky na valnou hromadu, apod.). V každém oboru jsou dále děleny podle území na Čechy a Morava, Slovensko, Podkarpatskou Rus a Ostatní státy a následně abecedně seřazeny podle původního názvu, ať už v českém, německém jazyce nebo v jiném jazyce. Pokud jsou papíry vytisknuty ve více jazycích, tak má vždy přednost „srozumitelnější“ jazyk, tedy čeština nebo slovenština a poté němčina, maďarština, atd.

Dluhopisy jsou rozděleny do dalších kategorií podle emitenta na státní, zemské, městské, spolkové, firemní a osobní. Firemní dluhopisy jsou dále rozděleny na železniční a bankovní.
Dělení v jednotlivých kategorií je podobné jako u akcií, tedy podle území a následně abecedně. Pouze v kategorii státních a bankovních dluhopisů jsou odděleně seřazeny pokladniční poukázky.

   
  Katalog AKCIÍ & PODÍLOVÝCH LISTŮ (akcie, zatímní listy, požitkové listy a podílové listy)
   
  Katalog DLUHOPISŮ:
   01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   02 - Dluhopisy zemské správy
   03 - Dluhopisy městské a obecní
   04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   05 - Dluhopisy soukromých společností
    05-01 - Železniční dluhopisy
    05-06 - Bankovní dluhopisy
   06 - Osobní úpisy
   .
   .
- Ostatní dokumenty (finanční dokumenty, pozvánky na valné hromady, fiktivní akcie a dluhopisy, atd.)
.
.
  ČLÁNKY - TEXTY
   
   
   
  PROSBA O POMOC
  Jestliže máte nějaké cenné papíry nebo zajímavou literaturu, články, atd., kterou jste tady na webu nenašli, tak Vás prosím o zaslání obrázku nebo kopie na email: cp604166410@gmail.com
  Předem děkuji za každou informaci.
   
.
.
.