ZPĚT

 03 - Dluhopisy městské, obecní
   
  - City of Carlsbad (City of Karlovy Vary), Municipal external loan of 1924 (Město Karlovy Vary, Zahraniční obecní půjčka z roku 1924), 500 Dolarů
  - City of Carlsbad (City of Karlovy Vary), Municipal external loan of 1924 (Město Karlovy Vary, Zahraniční obecní půjčka z roku 1924), 1 000 Dolarů
- Hauptstadt Prag (Hlavního město Praha), 50 000 Korun
  - Hlavní město Praha (City of Greater Prague), 50 Liber
  - Hlavní město Praha (City of Greater Prague), 1 000 Liber
- Hlavní město Praha (City of Greater Prague), 500 Dolarů
  - Hlavní město Praha (City of Greater Prague), 1 000 Dolarů
- Královské hlavní město Praha (Výpůjčka král. hlavního města Prahy z roku 1874, pěti milionů zlatých rak. čísla na šest ze sta), 100 Zlatých
- Královské hlavní město Praha (5%ní zápůjčka královského hlavního města Prahy z roku 1913 v obnosu K 25 000 000), 200 Korun
- Královské hlavní město Praha (5%ní zápůjčka královského hlavního města Prahy z roku 1913 v obnosu K 25 000 000), 500 Korun
- Královské hlavní město Praha (5%ní zápůjčka královského hlavního města Prahy z roku 1913 v obnosu K 25 000 000), 1 000 Korun
- Královské hlavní město Praha (5%ní zápůjčka královského hlavního města Prahy z roku 1913 v obnosu K 25 000 000), 2 000 Korun
- Město Aš (5,50% Zápůjčka města Aše z roku 1921; 5,50% Anleihe der Stadt Asch 1921), 1 000 Kč
- Stadtgemeinde Karlsbad (Městská obec Karlovy Vary), potvrzení o zápůjčce, 200 Korun (Úpis na stavbu dostihové dráhy)
- Stadtgemeinde Karlsbad (Městská obec Karlovy Vary), 500 Marek, 1892
- Stadtgemeinde Karlsbad (Městská obec Karlovy Vary), 1 000 Marek, 1892
- Stadtgemeinde Karlsbad (Městská obec Karlovy Vary), 500 Marek, 1909
- Stadtgemeinde Karlsbad (Městská obec Karlovy Vary), 1 000 Marek, 1909
- Stadtgemeinde Karlsbad (Městská obec Karlovy Vary), 2 000 Marek, 1909
- Výpůjčka hlav. města Prahy z roku 1919 (Ville de Prague, Emprunt municipal 4% de ľannée, 4% Loan of the Capital of Prague 1919), 200 Kč
- Výpůjčka hlav. města Prahy z roku 1919 (Ville de Prague, Emprunt municipal 4% de ľannée, 4% Loan of the Capital of Prague 1919), 1 000 Kč