ZPĚT

02 - Dluhopisy zemské správy
   
- Dlužní úpis v příčině vyvazení pozemností markrabství Moravského, 1 000 Zlatých, 1854
  - Východočeská 5% zemská investiční půjčka elektrizační z r. 1921 v částce 30 000 000 Kč, 500 Kč, 1921
- Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 200 K, 1911
  - Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 500 K, 1911
- Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 1 000 K, 1911
  - Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 100 K, 1917
- Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 200 K, 1917
  - Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 1 000 K, 1917
  - Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 2 000 K, 1917