ZPĚT

 02 - Dluhopisy zemské správy
   
- Dlužní úpis v příčině vyvazení pozemností markrabství Moravského, dlužní úpis, 1 000 Zlatých, 1854
  - Východočeská 5% zemská investiční půjčka elektrisační z roku 1921 v částce 30,000.000.- Kč (5% Ostböhmische Landes-Elektrifizierungs-Anleihe vom Jahre 1921 in der Höhe von 30,000.000 Kč), 500 Kč, 1921
- Východočeská 5% zemská investiční půjčka elektrisační z roku 1921 v částce 30,000.000.- Kč (5% Ostböhmische Landes-Elektrifizierungs-Anleihe vom Jahre 1921 in der Höhe von 30,000.000 Kč), 10 000 Kč, 1921
- Zemská půjčka markrabství Moravského v obnosu 50 000 000 K splatná ve 40 letech (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren im Betrage von 50 000 000 K rückzahlbar innerhalb 40 Jahren), dluhopis, 100 K, 1911
- Zemská půjčka markrabství Moravského v obnosu 50 000 000 K splatná ve 40 letech (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren im Betrage von 50 000 000 K rückzahlbar innerhalb 40 Jahren), dluhopis, 200 K, 1911
  - Zemská půjčka markrabství Moravského v obnosu 50 000 000 K splatná ve 40 letech (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren im Betrage von 50 000 000 K rückzahlbar innerhalb 40 Jahren), dluhopis, 500 K, 1911
- Zemská půjčka markrabství Moravského v obnosu 50 000 000 K splatná ve 40 letech (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren im Betrage von 50 000 000 K rückzahlbar innerhalb 40 Jahren), dluhopis, 1 000 K, 1911
  - Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 100 K, 1917
- Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 200 K, 1917
  - Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 1 000 K, 1917
  - Zemská půjčka markrabství Moravského (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren), 2 000 K, 1917