ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
- Atletický footballový klub v Blansku (AFK Blansko), 100 Kč
- Česká Rodina, podílní list - obligace, 5 K
  - Deutscher Gebirgsverein für das Jeschken- und Isergebirge in Reichenberg, 100 K, 1906
- Deutscher Turnverein in Röchlitz (Bezirk Reichenberg), 10 K
- Dělnická tělocvičná jednota v Košířích, 1 000 Kč
  - Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola v Hradci Králové (Genosenschaft für den Bau der Turnhale in Königgrätz), 200 Kč
- Družstvo pro zbudování sokolovny v Čakovicích, 250 Kč
  - Gablonzer Turn-Verein (Jablonecký tělocvičný spolek), 10 Zlatých
- Klub československých turistů (KČST), odbor Liberec (Klub Tschechoslowakischer Touristen), 250 Kč
- Klub fotografů amatérů v Plzni, 50 Kč
- Klub fotografů amatérů v Plzni, 100 Kč
- Osada Dobrých kamarádů, úpis, 50 Kčs
- Pohorská jednota "Radhošť" ve Frenštátě pod Radhoštěm (Gebirgsverein "Radhoscht" in Frankstadt unter dem Radhoscht), 200 Kč
- Spartakovna, Federované Dělnické Tělocvičné Jednoty v Neštěmicích, složenka
- Společnost Československého červeného kříže, 20 Kč
- Spolek Beth-Haam v Praze (Verein Beth-Haam in Prag), 500 Kč, série C
  - Tělocvičná jednota SOKOL Počaply, 100 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Červeném Kostelci (Turnverein „SOKOL“ in Rothkosteletz), 250 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Holešově, 100 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Počátkách (Turnverein „SOKOL“ in Potschaken (Potschatek)), 100 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Ruzyni (Turnverein „SOKOL“ in Ruzyn), 50 Kč
   
   
Slovensko
- Zsolnai Izraelita Hitközség (Židovská náboženská obec v Žiline), 200 K
.
.
  Podkarpatská Rus
  - Karpatoruská rada v Americe (Karpatoruská půjčka svobody), 10 USD, 1921
   
   
  Ostatní státy
  - Vídeňská Matice, spolek přátel českého tisku ve Vídni, 500 K
.
.
.