ZPĚT

 04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
.
- Atletický footballový klub v Blansku, zkratka AFK Blansko, potvrzenka - dlužní úpis, 100 Kč
- Česká Rodina, podílní list - obligace, 5 Korun
  - Deutscher Gebirgsverein für das Jeschken- und Isergebirge in Reichenberg (Německá horská jednota pro Ještěd a Jizerské hory v Liberci), 100 K, 1906
- Deutscher Turnverein in Röchlitz (Bezirk Reichenberg), dlužní úpis, 10 Korun
- Dělnická tělocvičná jednota v Košířích (Federace dělnických tělocvičných jednot FDTJ), dlužní úpis, 1 000 Kč
- Dobrovolný hasičský československý sbor města Třebíče, dlužní úpis, 100 Kč
  - Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola v Hradci Králové, dlužní úpis, 200 Kč
- Družstvo pro zbudování sokolovny v Čakovicích, dlužní úpis, 250 Kč
  - Gablonzer Turn-Verein, dlužní úpis, 10 Zlatých
- Klub československých turistů (KČST), odbor Jablonné nad Orlicí (Klub Tschechoslowakischer Touristen in Gabel an der Adler), dlužní úpis, 100 Kč
- Klub československých turistů (KČST), odbor Liberec (Klub Tschechoslowakischer Touristen in Reichenberg), dlužní úpis, 250 Kč
- Klub fotografů amatérů v Plzni (Club der Amateur-Photographen in Pilsen), dlužní úpis, 50 Kč
- Klub fotografů amatérů v Plzni (Club der Amateur-Photographen in Pilsen), dlužní úpis, 100 Kč
- Kuratorium Moravského průmyslového musea v Brně (Curatorium des Mährischen Gewerbe-Museums in Brünn), 25 Zlatých
- Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ČECH v Žacléři, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, dlužní úpis, 100 Kč
- Osada Dobrých kamarádů, úpis, 50 Kčs
- Pohorská jednota RADHOŠŤ ve Frenštátě pod Radhoštěm, dlužní úpis, 200 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů města Náměště nad Oslavou, dlužní úpis, 50 Kč
- Section Eger und Egerland des deutschen und österreichischen Alpenvereins (Chebská sekce Německého a rakouského alpského spolku), dlužní úpis, 20 Korun
- SPARTAKOVNA Federovaná Dělnická Tělocvičná Jednota v Neštěmicích, složenka (dlužní úpis), 20 Kč
- Společnost Československého červeného kříže (Čechoslowakische Gesellschaft vom Roten Kreuze, Stowarzyszenie Czechosłowackiego czerwonego krzyża, Cseho-szlováki vörös-kereszt), prémiový dlužní úpis, 20 Kč
- Spoločnosť Československého červeného kríža (Čechoslowakische Gesellschaft vom Roten Kreuze, Stowarzyszenie Czechosłowackiego czerwonego krzyża, Cseho-szlováki vörös-kereszt), prémiový dlužní úpis, 20 Kč
- Spolek Beth-Haam v Praze (Verein Beth-Haam in Prag), dlužní úpis, 500 Kč, série C
- Sportovní klub Motyčín, dlužní úpis, 50 Kč
  - Tělocvičná jednota SOKOL Počaply, dlužní úpis, 100 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Červeném Kostelci, dílčí dlužní úpis, 250 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Holešově, úpisový list, 100 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Počátkách, dlužní úpis, 100 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Praze I., dlužní úpis, 100 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Ruzyni, dlužní úpis, 50 Kč
   
   
Slovensko
- Zsolnai Izraelita Hitközség (Židovská náboženská obec v Žiline), dluhopis, 200 Korun
.
.
  Podkarpatská Rus
  - Karpatoruská rada v Americe, dlužní úpis, 10 USD, 1921
   
   
  Ostatní státy
  - Vídeňská Matice, spolek přátel českého tisku ve Vídni, dlužní úpis, 500 Korun
.
.
.