ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Čechy a Morava
  - Československá státní půjčka z roku 1922, 100 liber, 1922
  - Československá státní půjčka z roku 1922, 500 liber, 1922
  - Československá státní půjčka z roku 1922, 100 liber, 1924
  - Československá státní půjčka z roku 1922, 500 liber, 1924
  - Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 100 dolarů, 1922
  - Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 500 dolarů, 1922
  - Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 100 dolarů, 1924
  - Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 500 dolarů, 1924
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - rentová, 75 Kč, 1922
- Emprunt de la Extérieur République Tchécoslovaque (Zahraniční půjčka republiky Československé), 1 000 Fr., 1937
- Prozatímní list, 200 Kč, 1923
  - Půjčka práce, 100 Kč, 1933
  - Půjčka práce, 500 Kč, 1933
  - Půjčka práce, 1 000 Kč, 1933
  - Půjčka práce, 10 000 Kč, 1933
  - Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 37,50 Kč, 1926
- Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 75 Kč, 1926
  - Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 150 Kč, 1926
  - Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 750 Kč, 1926
- Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 1 500 Kč, 1926
- Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé (Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 1928
  - Státní půjčka práce republiky Československé, 200 Kč, 1933
- Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 5 000 Kčs, 1946 - český text
- Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986 (Štátna pôžička umoriteľná 1957-1986), 5 000 Kčs, 1946 - slovenský text
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 5 000 Kčs, 1947, Lit. D
- Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 5 000 Kčs, 1947, Lit. D/S
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 5 000 Kčs, 1948
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 10 000 Kčs, 1946
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 10 000 Kčs, 1947, Lit. C
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 10 000 Kčs, 1947, Lit. C/S
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 10 000 Kčs, 1948
- Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 100 000 Kčs, 1947
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 1 000 Kčs, 1951
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 5 000 Kčs, 1951
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 10 000 Kčs, 1951
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 50 000 Kčs, 1951
  - Státní renta unifikační republiky Československé (Staatliche Unifizierungsrente, Állami egységesítési járadék), 50 000 Kč, 1936
- Státní umořitelná půjčka obrany státu, 500 Kč, 1936
- Státní umořitelná půjčka obrany státu, 500 Kč, 1936 - Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
- Státní umořitelná půjčka obrany státu, 5 000 Kč, 1936 - Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
- Státní umořitelná půjčka obrany státu, 10 000 Kč, 1936 - Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
- Státní unifikační půjčka republiky Československé, 500 Kč, 1936, emise A - únorová
- Státní unifikační půjčka republiky Československé, 1 000 Kč, 1936, emise A - únorová - Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
- Státní unifikační půjčka republiky Československé, 5 000 Kč, 1936, emise B - květnová - Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
- Státní unifikační půjčka republiky Československé, 10 000 Kč, 1936, emise B - květnová - Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
- Státní unifikační půjčka republiky Československé, 50 000 Kč, 1936, emise B - květnová - Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
- Státní unifikační půjčka republiky Československé, 1 000 Kč, 15.6.1936, 3,75 %
- Státní unifikační půjčka republiky Československé, 5 000 Kč, 15.6.1936, 3,75 % - Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
- Státní unifikační půjčka republiky Československé (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe), 1 000 Kč, 1936
- Státní unifikační půjčka republiky Československé (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe), 10 000 K, 1936 - Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
- Státní unifikační půjčka republiky Československé (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe), 50 000 K, 1936 - Přetisk: Protektorát Čechy a Morava
- Státní železniční dluhopis (Österreichische Nordwestbahn und der Süd-Norddeutsche Verbidungsbahn), 400 K, 1909
  - Umořitelná půjčka 1941 - 1991, 100 000 K, 1941 
- Umořitelná půjčka 1942 - 1991, 10 000 K, 1942
- Umořitelná půjčka 1942 - 1991, 100 000 K, 1942
- Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, 10 000 Kč
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 500 Kč, 1926
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 1 000 Kč, 1926
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 200 Kč, 1926, 1/5 z 1 000 Kč
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 200 Kč, 1926, 5/5 z 1 000 Kč
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 5 000 Kč, 1926
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 1 000 Kč, 1926, 4/5 z 5 000 Kč
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 10 000 Kč, 1926
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 2 000 Kč, 1926, 1/5 z 10 000 Kč
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 2 000 Kč, 1926, 2/5 z 10 000 Kč
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 4 000 Kč, 1926, 5/5 z 20 000 Kč
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 10 000 Kč, 1926, 4/5 z 50 000 Kč
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 5 000 Kč, 1932
   
  Pokladniční poukázky
- Bon Československé republiky (pokladniční poukázka), 5 000 Kč, 1922
- Kassenschein - Pokladniční poukázka, 10 000 K, 1941
  - Kassenschein - Pokladniční poukázka, 50 000 K, 1941
- Kassenschein - Pokladniční poukázka, 100 000 K, 1941
- Pokladniční poukázka Protektorátu Čechy a Morava (Kassenschein des Protektorats Böhmen und Mähren), 10 000 K
  - Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 10 000 K, 1942
  - Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 100 000 K, 1942
- Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 1 000 000 K, 1942
  - Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 10 000 K, 16.3.1943
  - Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 100 000 K, 16.3. 1943
- Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 1 000 000 K, 16.3. 1943
- Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 100 000 K, 1.1.1943
  - Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 1 000 000 K, 1.1. 1943
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 1 000 Kč, 1936
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 10 000 Kč, 1936
  - Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 50 000 Kč, 1936
  - Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 1 000 Kč, 1938
  - Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 5 000 Kč, 1937
   
   
Slovensko
- Štátna konverzná pôžička Slovenskej republiky, 1 000 Ks, 1942
.
.
Ostatní státy
- Magyar Királyság (Maďarské království), 10 000 Kč, 1931
- Magyar Királyság (Maďarské království), 100 000 Kč, 1931
.
.