ZPĚT

 01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Čechy a Morava
.
- Československé dluhopisy vydané v zahraničí (Dolarové, librové a frankové dluhopisy)
- Fondové dluhopisy (Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů)
- Slosovatelné státní železniční dluhopisy republiky Československé z roku 1928 (Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik)
- Půjčka obrany státu z roku 1936 (Amortisable Staatsverteidigungsanleihe, Štátna umoriteľná pôžička obrany štátu, Állami államvédelmi törlesztéses kölcsön)
- Unifikační půjčka z roku 1936 (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe; Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná; Állami egységesítési törlesztéses kölcsön)
- Dluhopisy Protektorátu Čechy a Morava (dlužní úpisy, pokladniční poukázky, atd.)
- Dluhopisy ČSR vydané v letech 1945-1953 (dlužní úpisy, pokladniční poukázky, atd.)
. .
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - slosovatelná (Štvrtá štátna pôžička republiky Československej - slósovateľná, Vierte verlosbare Staatsanleihe der Čechoslovakischen Republik, Csehszlovák köztársaság negyedik állami - sorsolási kölcsöne), 75 Kč, 1922
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - slosovatelná (6% slósovateľná štvrtá štátna pôžička republiky Československej, 6% verlosbare vierte Staatsanleihe der Čechoslovakischen Republik, 6%-os Csehszlovák köztársasági negyedik állami - sorsolási kölcsön), 75 Kč, 1922
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - rentová (3,50% Štvrtá štátna pôžička republiky Československej - rentová, 3,50% Vierte Staatsrentenanleihe der Čechoslovakischen Republik, 3,50%-os Csehszlovák köztársasági negyedik állami - járadékkölcsön), 75 Kč, 1922
- Prozatímní list, dlužní úpis, 200 Kč, 1923
  - Půjčka práce, 100 Kč, 1933
  - Půjčka práce, 500 Kč, 1933
  - Půjčka práce, 1 000 Kč, 1933
  - Půjčka práce, 10 000 Kč, 1933
  - Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 37,50 Kč, 1926
- Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 75 Kč, 1926
  - Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 150 Kč, 1926
  - Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 750 Kč, 1926
- Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 1 500 Kč, 1926
  - Státní půjčka práce z roku 1933 (Staatliche Arbeitsanleihe vom Jahre 1933, Štátna pôžička práce z roku 1933, Állami munkakölcsön az 1933. évből), 200 Kč, 1933
   
   Pokladniční poukázky
- Bon Československé republiky (pokladniční poukázka), 5 000 Kč, 1922
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 1 000 Kč, 1936
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 10 000 Kč, 1936
  - Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 50 000 Kč, 1936
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé splatná dne 1.11.1938, 5 000 Kč, 1937
  - Státní pokladniční poukázka republiky Československé splatná dne 1.5.1939, 1 000 Kč, 1938
   
   
Slovensko
- Štátna konverzná pôžička Slovenskej republiky (Staatliche Konversionsanleihe der Slowakischen Republik, Szlovák köztársaság 4,50%-os állami átváltási kölcsöne), 100 Ks, 1942
- Štátna konverzná pôžička Slovenskej republiky (Staatliche Konversionsanleihe der Slowakischen Republik, Szlovák köztársaság 3%-os állami átváltási kölcsöne), 1 000 Ks, 1942
.
.
Rakousko-Uhersko
- Steuerfreie Eisenbahn-Staatsschuldverschreibung (Österreichischen Nordwestbahn und Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn), 400 Korun, 1909
- Steuerfreie Eisenbahn-Staatsschuldverschreibung (Österreichischen Nordwestbahn und Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn), 2 000 Korun, 1909
.
.
Ostatní státy
- Magyar Királyság (Maďarské království), 10 000 Kč, 1931
- Magyar Királyság (Maďarské království), 100 000 Kč, 1931
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959), 5 000 Kč, 1934
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959), 10 000 Kč, 1934
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959), 100 000 Kč, 1934
.
.
.