ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
 Čechy a Morava
  - A. p. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, zkratka KFNB, 300 Zlatých, 1872
- Aktiengesellschaft der Friedländer Bezirksbahnen (Akciová společnost Frýdlantských okresních drah), zkratka FBB nebo FOD, 400 K, 1907
- Ausschliessend priv. Buschtěhrader Eisenbahn (Výhradní privilegovaná Buštěhradská dráha), zkratka BEB (BD), 200 Korun, V. emise 1896
- Ausschliessend priv. Buschtěhrader Eisenbahn (Výhradní privilegovaná Buštěhradská dráha), zkratka BEB (BD), 400 Korun, V. emise 1896
- Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), 200 Korun, 1900
- Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), 500 Korun, 1900
- K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Ústecko-Teplická dráha), zkratka ATE (ÚTD), 300 Marek, 1896
  - K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Ústecko-Teplická dráha), zkratka ATE (ÚTD), 1 500 Marek, 1896
- K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Ústecko-Teplická dráha), zkratka ATE (ÚTD), 500 Marek, 1909
- K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 300 Marek, 1882
  - K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 1 500 Marek, 1882
  - K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 300 Marek (1/5 dluhopisu), 1882
- K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 300 Marek (2/5 dluhopisu), 1882
- K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 3 000 Marek, 1882
- K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská železnice), dluhopisy vydané v letech 1869-1893
- K. k. priv. Eisenbahn Pilsen-Priesen (Komotau) (C. k. priv. železnice Plzeňsko-Březenská (Chomutov)), dluhopis, 150 Zlatých, 1884
- K. k. priv. Mährische Grenzbahn (C. k. výs. Moravská pohraniční dráha), zkratka MGB nebo MPD, 5x 400 K, 1895
- K. k. priv. österreichische Nordwestbahn (C. k. priv. Rakouská severozápadní dráha), zkratka ÖNWB, 200 Zlatých, 1871
- K. k. priv. österreichische Nordwestbahn (C. k. priv. Rakouská severozápadní dráha), zkratka ÖNWB, 600 Mark, 1874
- K. k. priv. österreichische Nordwestbahn (C. k. priv. Rakouská severozápadní dráha), zkratka ÖNWB, 200 Korun, 1903
- K. k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn (C. k. privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda), zkratka KFNB, 100 Zlatých, 1886
  - K. k. privilegierte Prag-Duxer Eisenbahn (C. k. výs. železnice Pražsko-Duchcovská), zkratka PDE, 300 Marek, 1896
  - K. k. privilegierte Prag-Duxer Eisenbahn (C. k. výs. železnice Pražsko-Duchcovská), zkratka PDE, 1 500 Marek, 1896
  - K. k. privilegierte Prag-Duxer Eisenbahn (C. k. výs. železnice Pražsko-Duchcovská), zkratka PDE, 3 000 Marek, 1896
  - Místní dráha Německý Brod-Žďár (Localbahn Deutschbrod-Saar, Chemin de fer local Deutschbrod-Saar), 400 K, 1902
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), 5 000 Korun, I. vydání 1942
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), 10 000 Korun, I. vydání 1942
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), 5 000 Korun, II. vydání 1944
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), 10 000 Korun, II. vydání 1944
   .
   .
   Slovensko
- Cs. kir. szab. Kassa-Oderbergi vasut (K. k. priv. Kaschau-Oderberger Eisenbahn, C. k. priv. Košicko-bohumínská železnice), 1 000 Zlatých, 1889
..
.
.
.
.
.