ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
  - A.P. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, 300 Zlatých, 1872
- Aktiengesellschaft der Friedländer Bezirksbahnen (Akciová společnost Frýdlantských okresních drah), 400 K, 1907
- Ausschliessend priv. Buschtěhrader Eisenbahn (Buštěhradská železnice), 200 K, 1896
- Ausschliessend priv. Buschtěhrader Eisenbahn (Buštěhradská železnice), 400 K, 1896
- Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), 200 K, 1900
- Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), 500 K, 1900
- Ferdinands-Nordbahn, Prag (Severní dráha Ferdinandova, Praha), 5 000 K, 1942, I. emise
- Ferdinands-Nordbahn, Prag (Severní dráha Ferdinandova, Praha), 10 000 K, 1942, I. emise
  - Ferdinands-Nordbahn, Prag (Severní dráha Ferdinandova, Praha), 5 000 K, 1944, II. emise
- K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft, 300 Marek, 1896
  - K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft, 1 500 Marek, 1896
- K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft, 500 Marek, 1909
  - K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), 1 500 Marek, 1882
  - K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), 300 Marek (druhá pětina dluhopisu), 1882
- K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská dráha), Prioritní dluhopis, 150 Zlatých, 1869
  - K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská dráha), 300 Marek, 1891
  - K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská dráha), 300 Zlatých, 1891
  - K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská dráha), 200 K, 1893
- K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská dráha), 2 000 K, 1893
- K. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, 100 Zlatý, 1886
- K. k. priv. Mährische Grenzbahn, 5x 400 K, 1895
- K. k. priv. Österreichische Nordwestbahn (c. k. priv. Rakouská severozápadní dráha), 200 Zlatých, 1871
- K. k. priv. Österreichische Nordwestbahn (c. k. priv. Rakouská severozápadní dráha), 600 Mark, 1874
- K. k. priv. Österreichische Nordwestbahn (c. k. priv. Rakouská severozápadní dráha), 200 K, 1903
  - K. k. priv. Prag-Duxer Eisenbahn, 300 Marek, 1896
  - K. k. priv. Prag-Duxer Eisenbahn, 1 500 Marek, 1896
  - K. k. priv. Prag-Duxer Eisenbahn, 3 000 Marek, 1896
  - Místní dráha Německý Brod-Žďár, 400 K, 1902