ZPĚT

Ostatní dokumenty (finanční dokumenty, pozvánky na valné hromady, fiktivní akcie a dluhopisy, atd.)
   
  Banky a spořitelny
  - Agrární banka československá (Tschechoslowakische Agrarbank), Bon - poukázka na cenné papíry
- Přípravný sbor pro zřízení Národní banky Československé, ustavující valná hromada, 1926
- Národní banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei), I. řádná valná hromada
- Národní banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei), III. řádná valná hromada
- Národní banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei), V. řádná valná hromada
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), Pověřující list, 2 vzorky
- Živnostenská banka (Gewerbebank), Letter of credit - Lettre de crédit
.
.
.
.
  Ostatní dokumenty
  - ASPO, Naftová akciová společnost v Praze, fiktivní akcie, 1939
- Hostinec "Na Zámečku" pod Vyšinkou, Akcie na jaternicové hody, 1845
- Město Varnsdorf (Warnsdorf), Hlavičkový papír
.
.
.
.
.