ZPĚT

 Novinky na stránkách
..
.

31.7.2021

 Přidána nová akcie:
- Aktiengesellschaft für Dentalindustrie (Akciová společnost pro průmysl dentální), akcie
.

25.7.2021

 Přidána nová akcie:
- SPHINX Vereinigte Emaillierwerke und Metallwarenfabriken A. G. (SFINX spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol.), akcie, 1942
.

18.7.2021

 Přidána nová akcie:
- Nordösterreichische bank für Industrie, Handel und Landwirtschaft in Brünn (Severorakouská banka pro průmysl, obchod a zemědělství v Brně), akcie
.

11.7.2021

 Přidány nové akcie:
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 10x 500 K, 1943
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 100x 500 K, 1943
.

3.7.2021

 Přidány nové šeky:
- Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)
- Dejvická záložna v Dejvicích (Dejwitzer Vorschusskasse in Dejwitz)
- Občanská záložna v Lomnici nad Popelkou (Okresní záložna hospodářská v Lomnici nad Popelkou)
- Živnostenská záložna, z. s. s r. o. v Hrotovicích (Gewerbe-Vorschusskasse, r. G. m. b. H., in Hrottowitz)
.

27.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Cukrovary Schoeller a spol. akc. spol. (Zuckerfabriken Schoeller & Co. A. G.), akcie
.

20.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Cukrovar akciové společnosti v Přelouči (Zuckerfabrik der Aktiengesellschaft in Prelauc), akcie
.

13.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Ofen- und Tonwarenfabrik vormals L. & C. Hardtmuth Aktiengesellschaft (Továrna na kamna a šamotové zboží dříve L. & C. Hardtmuth akciová společnost), akcie, 1942
.

5.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na polovinu akcie
.

30.5.2021

 Přidána nová akcie:
- Zettlitzer Kaolinwerke-Aktiengesellschaft in Zettlitz bei Karlsbad (Sedlecké kaolinové závody, akciová společnost v Sedlci u Karlových Varů), akcie
.

23.5.2021

 Přidána nová akcie:
- Pražská paroplavební společnost (Prager Dampf-Schiffarts-Gesellschaft), akcie, 1930
.

16.5.2021

 Přidána nová akcie:
- Dřevodělná akciová společnost v Praze (Holzbearbeitungs- Aktiengesellschaft in Prag), akcie
.

9.5.2021

 Přidána nová akcie:
- MORAVIA oděvní průmysl, akciová společnost v Prostějově (MORAVIA Kleiderindustrie Aktien-Gesellschaft in Prostějov), akcie
.

2.5.2021

 Přidány nové akcie:
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustrie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 200 K, 1912
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustrie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 25x 200 K, prosinec 1917
.

25.4.2021

 Přidány nové akcie:
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost), akcie, 5x 200 RM (1 000 RM)
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost), akcie, 20x 200 RM (4 000 RM)
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost), akcie, 50x 200 RM (10 000 RM)
- 23.5.2021 - K akciím přidána pohlednice továrny z roku cca 1900.
.

18.4.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká průmyslová banka (Böhmische Industrial-Bank, Banque industrielle de Bohème), akcie
.

11.4.2021

 Přidána nová akcie:
- Akciový pivovar a sladovna v Hořicích (Aktienbrauerei und Malzfabrik in Horschitz), akcie, 1917
.
4.4.2021

 Přidány nové dluhopisy:

- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen), 100 Kč, 1926
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen), 4 000 Kč, 1926
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen), 10 000 Kč, 1926
.

28.3.2021

 Přidány nové akcie:
- Úvěrová pojišťovna, akc. spol. (Kreditversicherungsanstalt A. G.), akcie
- Sudetendeutsche Union, Versicherungs-Aktiengesellschaft in Reichenberg (Sudetoněmecká Union, pojišťovací akciová společnost v Liberci), akcie, 1x 500 RM
.

21.3.2021

 Přidána nová akcie:
- Brünner Kammgarn-Spinnerei (Brněnská přádelna česané příze), kmenová akcie
.

14.3.2021

 Přidána nová akcie:
- Schenker & Co. Aktiengesellschaft (Schenker a spol. akciová společnost), akcie
.

7.3.2021

 Přidány nové podílové listy - kuksové listy:
- Braunkohlengewerkschaft Brunozeche in Weisskirchlitz ("Hnědouhelné těžařstvo dolu Bruno v Novosedlicích"), kuksový list - list na důlní podíl
- Středočeské kamenouhelné těžařstvo v Praze (Mittelböhmische Steinkohlengewerkschaft in Prag), kuksový list - list na důlní podíl
.

28.2.2021

 Přidána nová akcie a podílový list:
- LEGIOGRAFIE, grafické a vydavatelské podniky legionářské akc. spol. (LEGIOGRAFIE Graphische und Verlags-Unternehmungen der Legionäre A.-G.), akcie
- Knihtiskárna Löschner a spol. společnost s ručením obmezeným (Buchdruckerei Löschner & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1926
..

21.2.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká obchodní banka (Böhmische Handelsbank), akcie
.

14.2.2021

 Přidány nové akcie:
- Národní banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei, National Bank of Czechoslovakia), akcie, 1926
- Národná banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei, National Bank of Czechoslovakia), účastina, 1926
.
7.2.2021

 Přidány nové dluhopisy:

- Dobrovolný hasičský československý sbor města Třebíče, dlužní úpis, 100 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů města Náměště nad Oslavou, dlužní úpis, 50 Kč
- Sportovní klub Motyčín, dlužní úpis, 50 Kč
.

31.1.2021

 Přidána nová akcie:
- Österreichisch-Schlesische-Tuchfabriks A.-G. Wien ("Rakousko-slezská továrna na látky akc. spol. Vídeň"), akcie, 1916, I emise
.

24.1.2021

 Přidána nová akcie:
- PAPIROGRAFIE, spojené továrny průmyslu papírového a grafického, akciová společnost v Praze (PAPIROGRAFIE, Vereinigte Fabriken der Papier- und graphischen Industrie Aktiengesellschaft in Prag), akcie
.

17.1.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká grafická unie a. s. (Böhmische graphische Unie A. G.), akcie, 1941
.

10.1.2021

 Přidána nová akcie:
- Závody Ringhoffer-Tatra a. s. (Ringhoffer-Tatra-Werke A. G.), akcie, V. emise, 5x 400 Kč, 1935
.

3.1.2021

 Přidána nová akcie:
- HRABĚ a LOZOVSKÝ stavební akciová společnost v Praze (HRABĚ und LOZOVSKÝ Hoch- und Tiefbauaktiengesellschaft in Prag), akcie
.

27.12.2020

 Přidána nová akcie:
- Drevársky účastinný spolok (Holz Aktiengesellschaft), akcie, 500 Kč, 1919
.

20.12.2020

 Přidána nová akcie:
- Továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol. dříve B. H. Hellmann (Filter-und brautechnische Maschinen-Fabrik Akt. Ges. vorm. B. H. Hellmann), akcie
.

12.12.2020

 Přidány nové akcie:
- Hostivařské mlýny a pekárny akciová společnost v Hostivaři (Hostiwarer Mühlen- und Bäckereien-Aktiengesellschaft in Hostiwar), akcie, 500 Kč, 21.1.1920
- Hostivařské mlýny a pekárny akciová společnost v Hostivaři (Hostiwarer Mühlen- und Bäckereien-Aktiengesellschaft in Hostiwar), akcie, 25x 500 Kč, 10.9.1920
.

6.12.2020

 Přidána nová akcie:
- Akciová společnost Walter továrny na automobily a letecké motory (Walter Automobil- und Flugmotorenfabriken Aktiengesellschaft), akcie
.

29.11.2020

 Přidána nová akcie:
- Hostinský pivovar akc. spol. pražských sládků a hostinských (Gastwirte Brauerei, A. G. der Prager Bräuer und Gastwirte), akcie
.

22.11.2020

 Přidán nový podílový list:
- Silberbauende Gewerkschaft "Argenta" zu Weipert, Tschechoslovakei (Těžařstvo stříbra "Argenta" Vejprty, Československo), kuksový list - list na důlní podíl
.
15.11.2020

 Přidány nové dluhopisy:

- Západomoravské elektrárny, akciová společnost (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka ZME, Elektrisační půjčka, II. emise, 1 000 Kč
- Západomoravské elektrárny, akciová společnost (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka ZME, Elektrisační půjčka, III. emise, 500 Kč
.

7.11.2020

 Přidány nové akcie:
- Banka československých legií (Bank der tschechoslovakischen Legionen), akcie, 25x 200 Kč
- Českomoravská banka (Böhmisch-Mährische Bank), akcie
.

1.11.2020

 Přidána nová akcie:
- Slovenské akciové cihelny v Hodoníně (Slowakische Ziegelfabriken Aktiengesellschaft in Göding), akcie
.

25.10.2020

 Přidán nový kuksový list a zakladatelský list:
- Société anonyme des Mines de Zinc et de Plomb de Bohême ("Akciová společnost dolů na zinek a olovo v Čechách"), zakladatelský list
- Dzieditzer Montan-Gewerkschaft, kuksový list - list na důlní podíl
.

17.10.2020

 Přidány nové listy na důlní podíl - kuksové listy:
- Gewerkschaft Brucher Kohlenwerke in Bruch (Těžařstvo lomských uhelných dolů v Lomu), kuksový list - list na důlní podíl
- Severočeské hnědouhelné těžařstvo ve Vísce u Frýdlantu v Č. (Nordböhmische Braunkohlengewerkschaft in Dörfel bei Friedland i. B.), kuksový list - list na důlní podíl
.

10.10.2020

 Přidány nové akcie:
- Lundenburger Zuckerraffinerie Aktiengesellschaft (Břeclavská rafinerie cukru akciová společnost), akcie
- Verein mährischer Zuckerfabriken (Spolek moravských cukrovarů), akcie
.
4.10.2020

 Přidán nový dluhopis:

- Cs. kir. szab. Kassa-Oderbergi vasut (K. k. priv. Kaschau-Oderberger Eisenbahn, C. k. priv. Košicko-bohumínská železnice), 1 000 Zlatých, 1889
.

26.9.2020

 Přidána nová akcie:
- Appony-Kovarczi Mezőgazdasági-és Szeszipari Részvénytársaság (Appony-Kovarczer Landwirtschaftliche und Spiritusindustrie Actiengesellschaft, Oponicko-Kovarecká polnohospodárská liehopriemyselna účastinná spoločnosť), kmenová akcie
.

6.9.2020

 Přidána nová akcie:
- Gemeinnützige Baugesellschaft für Arbeiterwohnungen (A.-G.) [„Obecně prospěšná stavební společnost pro dělnická obydlí (akc. spol.)“], akcie
.

30.8.2020

 Přidán nový požitkový list:
- Localbahn Stramberg-Wernsdorf (Místní dráha Štramberk-Veřovice), požitkový list
.

22.8.2020

 Přidány nové akcie:
- Lokalbahn Wekelsdorf-Parschnitz-Trautenau (Místní dráha Teplice-Poříčí-Trutnov), prioritní akcie
- Steuerfreie Eisenbahn-Staatsschuldverschreibung (Österreichischen Nordwestbahn und Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn), 2 000 Korun, 1909
.

15.8.2020

 Přidána nová akcie:
- Mannesmann-Coburg horní a hutní závody akciová společnost (Mannesmann-Coburg Berg- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft, Mannesmann-Coburg Bánya- és kohóművek Részvénytársaság), akcie
.

2.8.2020

 Přidána nová akcie:
- Nyústyai Takarékpénztár Részvény-Társaságnak (Hňušťanská sporiteľňa účastinná spoločnosť, Nustener Sparkasse Actiengesellschaft), zatímní list
.

26.7.2020

 Přidána nová akcie:
- Akciový pivovar v Pardubicích (Aktien-Brauerei in Pardubitz), akcie, III. emise, 1912
.

18.7.2020

 Přidány nové akcie:
- Laurin a Klement akciová společnost, továrna automobilů v Mladé Boleslavi (Laurin & Klement Aktiengesellschaft, Motorfahrzeugfabrik in Jungbunzlau), akcie, 1907, I. emise
- Laurin a Klement akciová společnost, továrna automobilů v Mladé Boleslavi (Laurin & Klement Aktiengesellschaft, Motorfahrzeugfabrik in Jungbunzlau), akcie, 1908, II. emise
.

11.7.2020

 Přidána nová akcie:
- „TITANIT“ (Ceipek módszerü) magyar biztonsági robbantóanyag részvénytársaság (Ungarische Sicherheitssprengstoff Actiengesellschaft "Titanit" (System Ceipek), Uhorská účastinná spoločnosť bezpečnostných výbušných látok „TITANIT“ (system Ceipek)), akcie
.

4.7.2020

 Přidána nová akcie:
- Glashüttenwerke Dux Wiegand & Co. Aktiengesellschaft („Skelné hutě DUX Wiegand a spol. akciová společnost“, někdy uváděn název „Skelné hutě Wiegand akciová společnost“), akcie
.

28.6.2020

 Přidána nová akcie:
- Ringhofferovy závody akc. spol. (Ringhoffer-Werke AG.),, akcie, II. emise, 1920
.

6.6.2020

 Přidány nové akcie:
- Druck- und Verlagsanstalt "Egerland", Kommanditgesellschaft auf Aktien ("Tiskárna a nakladatelsví Egerland, komanditní společnost na akcie"), akcie
- Vacuum oil company a. s. (Vacuum Oil Company Ltd.), akcie, 1x 2 500 Kč
.

13.5.2020

 Přidány nové dluhopisy a šeky:
- Zemská půjčka markrabství Moravského v obnosu 50 000 000 K splatná ve 40 letech (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren im Betrage von 50 000 000 K rückzahlbar innerhalb 40 Jahren), dluhopis, 100 K, 1911
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 10 000 K, bankovní dlužní úpis, 1944
- Zemská banka pro Moravu a Slezsko (Landesbank für Mähren und Schlesien), komunální dlužní úpis, 10 000 Kčs, 1946
- Česká státní spořitelna (dříve Státní spořitelna), soukromý šek
- Slovenská štátna sporiteľňa, soukromý šek
.

9.5.2020

 Přidána nová akcie a podílový list:
- Družstvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Spiritus-Verkaufsvereinigung der landwirtschaftlichen Brennereien in Prag, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Vinné sklepy českých hostinských akciová společnost na Král. Vinohradech (Weinkellerei der böhmischen Gastwirte Aktien-Gesellschaft in Königliche Weinberge), akcie
.
23.4.2020

 Přidány nové dluhopisy:

- K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 300 Marek, 1882
- K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 300 Marek (první pětina dluhopisu), 1882
- K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 3 000 Marek, 1882
- Stadtgemeinde Karlsbad (Město Karlovy Vary), dluhopis, 500 Marek, 1892
- Stadtgemeinde Karlsbad (Město Karlovy Vary), dluhopis, 500 Marek, 1909
- Stadtgemeinde Karlsbad (Město Karlovy Vary), dluhopis, 1 000 Marek, 1909
- Dlužní úpis na 1 000 Dolarů
- Pražská železářská společnost (Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft), dluhopis, 10 000 Korun
.
18.4.2020

 Přidány nové dluhopisy:

- Štátny dlhopis Československej socialistickej republiky splatný 1970-1979, dluhopis (tzv. "Rehabilitační dluhopis"), 1 000 Kčs
- Státní dluhopis Československé socialistické republiky splatný 1972-1981, dluhopis (tzv. "Rehabilitační dluhopis"), 5 000 Kčs
.

3.4.2020

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Moravsko-slezské elektrárny, akciová společnost (Mährisch-Schlesische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka MSE, Elektrisační půjčka 1923, 10 000 Kč
- Východočeské elektrárny, akciová společnost (Ostböhmische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka VČE (OBE), Investiční půjčka 1942, 10 000 Korun
- Západomoravské elektrárny, akciová společnost (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka ZME, akcie, 1931, II. série, 5 000 Kč
.
25.3.2020

 Přidány nové akcie:

- K. k. priv. Wollwaren-Industrie-Gesellschaft in Brünn (C. k. priv. Společnost pro průmysl vlnařský v Brně), akcie
- M. Schick & Co., akc. spol. (M. Schick & Co., A. G.), akcie
.
17.3.2020

 Přidány nové akcie:

- Kupferwerke Oesterreich (Měďárna Rakousko), akcie, 1908
- Kupferwerke Oesterreich (Měďárna Rakousko), akcie, 1911
.
11.3.2020

 Přidány nové dluhopisy:

- Klub československých turistů (KČST), odbor Jablonné nad Orlicí (Klub Tschechoslowakischer Touristen in Gabel an der Adler), 100 Kč
- Kuratorium Moravského průmyslového musea v Brně (Curatorium des Mährischen Gewerbe-Museums in Brünn), 25 Zlatých
- Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ČECH v Žacléři, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, 100 Kč
- Section Eger und Egerland des deutschen und österreichischen Alpenvereins (Chebská sekce Německého a rakouského alpského spolku), 20 K
.
7.3.2020

 Přidány nové dluhopisy:

- Zemědělská banka markrabství Moravského (Landes-Culturbank der Markgrafschaft Mähren), komunální dlužní úpis, 100 Korun, 1907
- Zemědělská banka markrabství Moravského (Landes-Culturbank der Markgrafschaft Mähren), komunální dlužní úpis, 2 000 Korun, 1900
- Zemědělská banka markrabství Moravského (Landeskulturbank der Markgrafschaft Mähren), komunální dlužní úpis, 1 000 Kč, 1921
- Zemědělská banka markrabství Moravského (Landeskulturbank der Markgrafschaft Mähren), komunální dlužní úpis, 10 000 Kč, 1920
- Hypoteční a Zemědělská banka moravská (Mährische Hypotheken- und Landeskulturbank), komunální dlužní úpis, 10 000 Kč, 1924
.
1.3.2020

 Přidány nové akcie a podílový list:

- Společnost rolnického cukrovaru na akcie v Mor. Krumlově (Rolnická akciová továrna na cukr v Mor. Krumlově, Landwirthschaftliche Actien-Zuckerfabrik in M. Kromau), zatímní list na akcii
- Zuckerfabriks-Actiengesellschaft in Wawrowitz (Akciový cukrovar ve Vávrovicích), akcijní podíl
- Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), akcie, 25x 200 Kč, 1921
- Vyškovský cukrovar akciová společnost (Vyškover Zuckerfabrik-Aktiengesellschaft, Wischauer Zuckerfabrik-Aktiengesellschaft), akcie
- Cukrovar v Hrochově Týnci, společnost s ručením obmezeným (Zuckerfabrik in Hrochow-Teinitz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Neštěmická rafinerie cukru (Nestomitzer Zucker-Raffinerie), akcie
.
28.2.2020

 Přidány nové akcie:

- Akciová společnost zámecký pivovar v Kolíně (Schlossbrauerei-Actien-Gesellschaft in Kolin), akcie, I. emise, 1898
- Akciová společnost zámecký pivovar v Kolíně (Schlossbrauerei-Actien-Gesellschaft in Kolin), akcie, III. emise, 1921
- Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik (První brněnský akciový pivovar a sladovna), akcie, IV. emise, 1897
- Mährisch-Ostrauer Bierbrauerei- u. Malzfabriks-Aktiengesellschaft vormals M. Strassmann (Moravsko-Ostravský pivovar a sladovna akciová společnost dříve M. Strassmann), akcie, 1899
- První brněnský akciový pivovar a sladovna (Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik), akcie, VI. emise, 1921
- Rakovnický pivovar a sladovna akciová společnost v Rakovníku (Rakonitzer Brauerei und Malzfabrik Aktiengesellschaft in Rakonitz), akcie, II. emise, 1922
.
22.2.2020

 Přidána nová akcie:

- Schieferbergbau-Actien-Gesellschaft in Olmütz (Akciová společnost lomů břidlicových v Olomouci, Akciová společnost pro dobývání břidlice v Olomouci), zatímní list na akcii
.

1.2.2020

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Aktien-Gesellschaft Johannisbad ("Akciová společnost Jánské Lázně"), akcie
- DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau), akcie, 1x 120 Kč
- DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau), akcie, 5x 120 Kč
- Leitmeritzer Aktiengesellschaft für Kalk- und Ziegelbrennerei (Litoměřická akciová společnost pro výrobu vápna a cihel, někdy uváděn název Litoměřické továrny na vápno a cihly, akciová společnost), akcie
- Březinské doly na hlínu a šamotárny akciová společnost (Briesener Ton- und Chamottewerke Aktiengesellschaft), akcie, 25x 200 Kč
- Akciová společnost pro průmysl železářský „FERRUM“ (Eisen-Industrie-Aktien-Gesellschaft „FERRUM“), akcie
- První brněnská továrna na výrobu hracích karet akc. spol. (Erste Brünner Spielkarten-Fabrik A.-G.), akcie
- 3% unifikační půjčka, umořitelná 1938-1987 (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe; Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná; Állami egységesítési törlesztéses kölcsön)
- 4.5% půjčka obrany státu z roku 1936, umořitelná 1938-1987 (Amortisable Staatsverteidigungsanleihe, Štátna umoriteľná pôžička obrany štátu, Állami államvédelmi törlesztéses kölcsön)
.

30.12.2019

 Přidána nová akcie:
- Břeclavská raffinerie cukru akciová společnost (Lundenburger Zuckerraffinerie Aktiengesellschaft), akcie, 1920
.

7.12.2019

 Přidány nové podílové listy:
- Eskomptní společnost pro průmysl a obchod, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Escompte-Gesellschaft für Industie und Handel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1931
- Eskomptní společnost pro průmysl a obchod, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Escompte-Gesellschaft für Industie und Handel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), dva podílové listy z let 1932 a 1933
- Moravská vinařská obchodní společnost s obmezeným ručením v Brně (Mährische Weinhandels-Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Brünn), podílový list
- Nákupní družstvo kloboučnické v Praze, zapsané společenstvo s omezeným ručením, podílový list
.

28.11.2019

 Přidána nová akcie:
- Papírna akciové společnosti v Praze (Papierfabriks-Gesellschaft in Prag), akcie
.

24.11.2019

 Přidány nové akcie:
- Občanský akciový pivovar na Smíchově (Bürgerliche Aktienbrauerei in Smichow), prioritní akcie
- První rolnický akciový pivovar a sladovny na Slavkovsku v Hruškách (Erste landwirtschaftliche Aktien-Brauerei und Mälzerei in Birnbaum bei Austerlitz), akcie
- Actienbierbräuhaus in Schlackenwerth (Akciový pivovar v Ostrově), kmenová akcie
- SILESIA pivovar a sladovna akciová společnost (SILESIA Brauerei- und Mälzerei- Aktiengesellschaft), akcie
.

20.11.2019

 Přidány nové akcie:
- Felvidéki Parcellázó és Gazdasági Bank Részvénytársaság (Hornouhorská parcelačná a hospodárska banka, účastinná spoločnosť), akcie
- Všeobecná banka účastinný spolok v Lučenci (Általámos Bank Rt., Losonc, Allgemeine Bank AG. in Lizenz), akcie, 1920
.

14.11.2019

 Přidána nová akcie, podílový list a dluhopisy:
- P. Hellmann akciová společnost pro průmysl textilní (P. Hellmann Aktiengesellschaft für Textilindustrie), akcie
- Fremdenverkehrsverein St. Georgenthal, Niedergrund, Obergrund und Tollenstein (Spolek cizineckého ruchu pro Jiřetín, Dolní Podluží, Horní Podluží a Tolštejn), podílový list
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959), 5 000 Kč, 1934
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959), 100 000 Kč, 1934
.

19.10.2019

 Přidány nové akcie:
- Spojené závody pro výrobu karborunda a elektritu akc. spol. (Vereinigte Carborundum- und Elektrit-Werke Akt. Ges.), akcie, 1926, 1x 200 Kč
- Spojené závody pro výrobu karborunda a elektritu akc. spol. (Vereinigte Carborundum- und Elektrit-Werke Akt. Ges.), akcie, 1926, 25x 200 Kč
- Spojené závody pro výrobu karborunda a elektritu akciová společnost (Vereinigte Carborundum- und Elektritwerke Aktiengesellschaft), akcie, 1942, 5x 1 000 K
.

14.10.2019

 Přidána nová akcie, podílový list:
- Zwierzina'sche Steinkohlen-Gewerkschaft (Zwierzinovo kamenouhelné těžířstvo), list na důlní podíl (Kux-Schein)
- MERKUR, továrna na cukrovinky, čokoládu a pečivo akciová společnost v Č. Budějovicích (MERKUR, Zuckerwaren-Schokolade umd Gebäck-Fabrik Actien-Gesellschaft in Budweis), akcie, III. emise, 1920
.

5.10.2019

 Přidána nová akcie, podílový list a dluhopis:
- Raškovická mechanická tkalcovna, akciová společnost v Raškovicích (Raschkowitzer mechanische Weberei Aktiengesellschaft in Raschkowitz), akcie
- Občanská záložna na Král. Vinohradech, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Bürgerliche Vorschußkasse in Königliche Weinberge, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Klub československých turistů (KČST), odbor Liberec (Klub Tschechoslowakischer Touristen), 250 Kč
.

28.9.2019

 Přidána nová akcie a šek:
- Všeobecná banka Účastinný spolok v Lučenci (Általámos Bank Rt., Losonc, Allgemeine Bank AG. in Lizenz), akcie, 1910
- Národná banka účastinná spoločnosť, dříve Zvolenská ľudová banka účastinná spoločnosť (Nationalbank Actiengesellschaft, früher Altsohler Volksbank Actiengesellschaft)
.

22.9.2019

 Přidány nové dluhopisy:
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - slosovatelná (Štvrtá štátna pôžička republiky Československej - slósovateľná, Vierte verlosbare Staatsanleihe der Čechoslovakischen Republik, Csehszlovák köztársaság negyedik állami - sorsolási kölcsöne), 75 Kč, 1922
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - slosovatelná (6% slósovateľná štvrtá štátna pôžička republiky Československej, 6% verlosbare vierte Staatsanleihe der Čechoslovakischen Republik, 6%-os Csehszlovák köztársasági negyedik állami - sorsolási kölcsön), 75 Kč, 1922
.
30.8.2019

 Přidána nová akcie:

- Böhmische Union-Bank (Česká banka Union), akcie, 100 Zlatých, 1884
.
25.7.2019

 Přidány nové akcie:

- Místní dráha Kostelec-Telč (Localbahn Wolframs-Teltsch)
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn, Kolej północna Ferdynanda), celá požitková akcie, 1934
- Société Vinicole, spojené vinné závody, akc. spol. (Société Vinicole, Vereinigte Weinunternehmungen A.-G.), akcie
.

27.6.2019

 Přidány nové akcie:
- Novozámska sporobanka úč. spol. (Érsekujvári Takarékbank R. T.), akcie
- Slovenská banka (Slovakische Bank, Slovák Bank), akcie, 1919
- Slovenská ľudová banka (Slovakische Volksbank, Slovák Népbank), akcie
.
22.6.2019

 Přidány nové akcie a dluhopis:

- Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A., akcie, 1921
- Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A., požitkový list, 1921
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959), 10 000 Kč, 1934
.

9.6.2019

 Přidána nová akcie a dva dluhopisy:
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft), akcie, 5x 15 Pengő, 1926
- Český akciový hypoteční ústav (Böhmische Aktien-Hypothekar-Anstalt), zástavní list
- Wiener Bank-Verein (Vídeňský bankovní spolek), 200 Korun
.

4.6.2019

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Hohenfurther elektrische Lokalbahn (Vyšebrodská elektrická místní dráha), kmenová akcie, 200 K
- Hohenfurther elektrische Lokalbahn (Vyšebrodská elektrická místní dráha), kmenová akcie, 10 000 K
- Východočeská 5% zemská investiční půjčka elektrisační z roku 1921 v částce 30,000.000.- Kč (5% Ostböhmische Landes-Elektrifizierungs-Anleihe vom Jahre 1921 in der Höhe von 30,000.000 Kč), 10 000 Kč, 1921
- Ústřední elektrárny, akciová společnost v Praze (Zentralelektrizitätswerke, Aktiengesellschaft in Prag), dluhopis, 1943
.

19.5.2019

 Přidány nové akcie:
- Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gegründeten Kunstverein für Böhmen (Společnost vlasteneckých přátel umění založený uměleckým spolkem pro Čechy), akcie, 1876
- Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gegründeten Kunstverein für Böhmen (Společnost vlasteneckých přátel umění založený uměleckým spolkem pro Čechy), akcie, 1877
.

8.5.2019

 Přidány nové akcie a dluhopis:
- Ungvölgyi helyi érdekü vasút Részvénytársaság (Ungthal-Local-Eisenbahn-Actien-Gesellschaft, Akciová společnost místní dráhy v údolí Uže), požitkový list, 1927
- Beregszászi Hitelintézet (Berehovský úvěrní ústav akc. spol.), akcie
- Gróf Csáky László Prakfalvi Vas- és Acélgyár Részvénytársaság (Graf Ladislaus Csáky Eisen- und Stahlwerk zu Prakendorf Aktiengesellschaft), akcie
- Skodawerke, Actiengesellschaft in Pilsen (Škodovy závody, akciová společnost v Plzni), akcie, 1914
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 200 K, 1917
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., základní akcie, 25x 200 Kč
- Česká Rodina, podílní list - obligace, 5 K
.

18.4.2019

 Přidány nové šeky:
- Živnostenská banka pro Čechy a Moravu, šek
- Československá obchodní banka, a.s., ČSOB, ČEKOBANKA (Československá obchodná banka, účastinná spoločnosť), cestovní šeky, 25, 100, 200 a 500 Kčs
.

7.4.2019

 Přidána nová akcie:
- Banka československých legií (Bank der tschechoslovakischen Legionen), akcie, 5x 200 Kč
.

26.3.2019

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), akcie, 1x 200 Kč, 1929
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), bankovní dlužní úpis, 500 K, 1911
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), bankovní dlužní úpis, 1 000 K, 1911
.

26.2.2019

 Přidány nová akcie:
- Akciová společnost pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny v Milevsku (AG zu Verarbeitung von Ton, Holz und Erzeugung von Elektrizität in Mühlhausen), akcie, II. emise, 1921
- ASTA, akciová společnost továrny akkumulátorů (ASTA, Akkumulatoren-Fabrik Akt.-Ges.), akcie
- SILSTA, akciová stavební společnost (SILSTA, Aktienbaugesellschaft), akcie
- PRAGOSA, Pražská akciová společnost pro obchod zbožím (PRAGOSA, prager Warenhandels-Aktiengesellschaft), akcie
.

26.1.2019

 Přidány nové šeky a galerie cenných papírů vydaných po roce 1993:
- Živnostenská banka, a.s. (dříve Živnostenská banka, národní podnik) - Soukromý šek vydaný londýnskou pobočkou Živnostenské banky.
- Komerční banka, a.s. (dříve Komerční banka, státní peněžní ústav), KB - Soukromé šeky série O, R a S.
- Investiční banka, akciová společnost
- Galerie cenných papírů vydaných po roce 1993 (známé společnosti, zajímavé grafické provedení, návrhy, chybotisky, ... atd.)
.
.
.