ZPĚT

 
   
Název :  Živnostenská banka (Gewerbebank)
Typ CP :  Letter of credit - Lettre de crédit
Město :  Praha
Datum :  ---
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 220 x 280 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

Letter of credit - Lettre de crédit, Živnostenská banka v Praze

   .
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

   .
.
.
.