ZPĚT

 
   
Název :  Přípravný sbor pro zřízení Národní banky Československé
Typ CP :  Legitimace
Město :  Praha
Datum :  Leden 1926
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  ---
Poznámky :  Pozvánka a ustavující valnou hromadu.
   .
   .
Avers :

Pozvánka valnou hromadu, Národní banka Československá, Praha 1926

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.