ZPĚT

 
   
Název :  Národní banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei)
Typ CP :  Legitimace
Město :  Praha
Datum :  Únor 1929
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  ---
Poznámky :  Pozvánka III. řádnou valnou hromadu.
   .
   .
Avers :

Legitimace na valnou hromadu, Národní banka Československá, Praha 1929

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.