ZPĚT

Živnostenská banka (Gewerbebank), Živnobanka

   
.
 - Šeky vydané v období cca 1910 - 1920
 - Šeky vydané cca 20. a 30. letech
 - Šeky vydané v období 1939 - 1945
 - Šeky vydané v období 1939 - 1950
 - Šeky vydané cca 30. a 40. letech - "velký formát"

 - Šeky vydané cca 30. a 40. letech - "velký formát" - tiskové návrhy, nedokončené šeky

. .
.

.
.
.