ZPĚT

   
Šeky, poukázky, žádanky vydané do roku 1953:
.
 Banky:
- Agrární banka Československá (Tschechoslowakische Agrarbank)
- Anglo-československá banka (Anglo-Čechoslovakische Bank)
- Anglo-československá a Pražská úvěrní banka (Anglo-Czechoslovak and Prague credit bank, Anglo-Čechoslovakische und Prager Creditbank)
- Banka československých legií (Bank der Čechoslovakischen Legionen)
- Bank der Deutschen Arbeit A.G. (Banka německé práce akc. spol.) 
- Bankovní dům Krahulec (Bankhaus Krahulec)
- Bankovní jednota československá akc. spol. (Tschechoslowakischer Bankverein AG.)
- C. k. priv. Banka pro země Rakouské (K.k.priv. Österreichische Länderbank)
- Česká banka (Böhmische Bank)
- Česká banka Union (Böhmische Union-Bank)
- Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)
- Česká průmyslová a hospodářská banka (Böhmische Industrial- und Landwirtschaftliche Bank)
- Česká průmyslová banka (Böhmische Industrial-Bank)
- Československá obchodní banka (Tschechoslovakische Handelsbank)
- Deutsche Bank (Německá banka)
- Frýdlantský bankovní spolek W. Neumann & Co. (Friedländer Bankgesellschaft W. Neumann & Co.)
- K. k. priv. Bank & Wechselstuben-Actien-Gesellschaft „MERCUR“
- Kassai Népbank (Košická lidová banka)
- Landesbank u. Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety)
- Moravská agrární a průmyslová banka (Mährische Agrar- und Industrie-Bank)
- Moravská banka (Mährische Bank, Banque de Moravie)
- Moravská lidová banka v Brně (Mährische Volksbank in Brünn)
- Moravsko-Slezská banka (Mährisch-schlesische Bank)
- Národná banka účastinná spoločnosť, dříve Zvolenská ľudová banka účastinná spoločnosť (Nationalbank Actiengesellschaft, früher Altsohler Volksbank Actiengesellschaft)
- Národní banka československá (Tschechoslowakische Nationalbank)
- Pražská súčtovací banka (Prager Verrechnungsbank)
- Pražská úvěrní banka (Prager Credit-Bank; Banque de Crédit de Prague)
- Slovenská banka (Slovakische Bank, Slovák Bank)
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft)
- Ústřední banka československých spořitelen (Zentralbank der čechoslovakischen Sparkassen)
- Ústřední banka českých spořitelen (Zentralbank der tschechischen Sparkassen)
- Volksbank Braunau e. G. m. b. H. (Lidová banka Broumov z. s. s r. o.)
- Volksbank Haindorf e. G. m. b. H. (Lidová banka Hejnice z. s. s r. o.)
- Weiner Bank-Verein (Vídeňský bankovní spolek)
- Zemská banka království Českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême)
- Živnostenská banka (Gewerbebank), Živnobanka
.
.
.
 Spořitelny, záložny, spolky:
- Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt (Všeobecný německý úvěrní ústav)
- Českokamenická spořitelna v České Kamenici (Böhm. Kamnitzer Sparkasse in Böhm. Kamnitz)
- Cyrillo-Methodějská záložna v Brně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Cyrill- und Method-Vorschusskasse in Brünn, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
- Dejvická záložna v Dejvicích (Dejwitzer Vorschusskasse in Dejwitz)
- Fryštátská spořitelna ve Fryštátě (Freistädter Sparkasse in Freistadt, Frysztacka kasa oszczędności)
- Jablonecká záložna v Jablonci nad Nisou zapsané společenstvo s obmezeným ručením
- Kreditanstalt der Deutschen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Německý úvěrní ústav, zapsané společenstvo s ručením obmezeným)
- Malostranská záložna v Praze (Kleinseitner Vorschusskasse in Prag)
- Městská spořitelna na Královských Vinohradech (Städtische Sparkasse in Königliche Weinberge)
- Městská spořitelna Pardubice (Städtische Sparkasse Pardubitz)
- Městská spořitelna Pražská (Prager Städtische Sparkasse)
- Městská spořitelna v Hodoníně (Städtische Sparkasse in Göding)
- Městská spořitelna v Jablonci nad Nisou (Städtische Sparkasse in Gablonz an der Neiße)
- Městská spořitelna v Orlové (Städtische Sparkasse in Orlau)
- Moravsko-ostravská spořitelna v Moravské Ostravě (Mähr.-Ostrauer Sparkassa in Mährisch-Ostrau)
- Národní záložna zemědělská v Brně
- Občanská záložna v Dobříši, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Bürgerliche Vorschußkasse in Doberschisch, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
- Občanská záložna v Karlíně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Bürgerliche Vorschusskasse in Karolinenthal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
- Občanská záložna v Krči (Bürgerliche Vorschusskasse in Reuth)
- Občanská záložna v Lomnici nad Popelkou (Okresní záložna hospodářská v Lomnici nad Popelkou)
- Občanská záložna v Úpici, zapsané společenstvo s obmezeným ručením (Bürgerliche Vorschusskasse in Eipel, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
- Občanská záložna ve Frýdku - Občanská záložna v Českém Těšíně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Bürgerliche Vorschusskasse in Friedek - Bürgerliche Vorschusskasse in Tschechisch Teschen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
. - Občanská záložna ve Vršovicích zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Bürgerliche Vorschusskasse in Werschowitz, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
- Okresní spořitelna v Bílovci (Kreissparkasse Wagstadt), OSB
- Okresní záložna hospodářská Nový Bydžov
- Okresní záložna hospodářská v Libáni, OZH v Libáni
- Okresní záložna hospodářská v Nymburce (Landwirtschaftliche Bezirksvorschusskasse in Neuenburg an der Elbe)
- Okresní záložna hospodářská v Podbořanech
- Okresní záložna hospodářská v Roudnici nad Labem
- Pozemkový ústav v Olomouci zapsané společenstvo s ručením obmezeným
- Pražská staroměstská záložna zapsané společenstvo s ruč. obm. v Praze I., Pařížská 2.
- Rumburská spořitelna v Rumburku (Rumburger Sparkasse in Rumburg)
- Slovanská záložna z. spol. s ruč. o. v Praze
- Spořitelna a záložna v Praze (Sparkasse und Vorschusskasse in Prag)
- Spořitelna Česká zal. r. 1825, Praha (Böhmische Sparkasse von 1825, Prag)
- Spořitelna města Čáslavě (Sparkasse der Stadt Tschaslau)
- Spořitelna města Plzně (Sparkasse der Stadt Pilsen)
- Spořitelna města Šumperku (Sparkasse der Stadt Mähr. Schönberg)
- Spořitelna městská v Turnově (Städtische Sparkasse in Turnau)
- Spořitelna Pražská (Sparkasse Prag)
- Stavební záložna v Praze II.
- Strašnická záložna ve Strašnicích, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Straschnitzer Vorschusskasse in Straschnitz, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
- U. Z. U. Úvěrní a záložní ústav, zapsané společenstvo s ručením obmezeným Praha
- Ústecká spořitelna v Ústí nad Labem (Aussiger Sparkasse in Aussig)
- Ústřední jednota českých hospodářských společenstev v království Českém, zapsané společenstvo s ručením obmezeným
- Všeobecná záložna v Hořovicích, zapsané společenstvo s ručením obmezeným Hořovice (Allgemeine Vorschußkasse in Horschowitz, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
- Vzájemná záložna v Náchodě, zapsané společenstvo s ručením obmezeným
- Záložna československých lékařů
- Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kassa)
- Živnostenská záložna v Užhorodě, družstvo s obmezeným ručením
- Živnostenská záložna, z. s. s r. o. v Hrotovicích (Gewerbe-Vorschusskasse, r. G. m. b. H., in Hrottowitz)
. .
. .
. .
 Ostatní:
- C. k. spořitelní úřad poštovský ve Vídni (k. k. Postsparcassen-Amt in Wien)
- Marcel Schwob, Krása & spol., Praha II., Národní tř. 24
. - Poštovní úřad šekový
. .
.
.
. .