ZPĚT

Živnostenská banka (Gewerbebank), Živnobanka

   
.
Název :  Živnostenská banka (Gewerbebank)
Filiálka :  Praha, platebna na Praze XIX. - Bubenči
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Živnostenská banka (Gewerbebank)
Filiálka :  Praha XII., Tylovo nám.
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

..
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Živnostenská banka
Filiálka :  Prostějov
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Živnostenská banka
Filiálka :  Bratislava
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Živnostenská banka
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.