ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB
Název :

 Dlužní úpis

Nominál :  3 000 Marek
Sazba :  4,00 %
Město :  Prag (Praha)
Emise :  ---
Série :  Lit. A
Datum :  31.8.1882
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1948.
Počet :  5 000 ks
Rozměr :  245 x 340 mm - dvojlist
Poznámka :  Z dluhopisů bylo financováno sloučení se společností C. k. priv. Turnovsko-kralupsko-pražskou dráhou (K.k. privilegierte Turnau-Kralup-Prager Eisenbahn), TKPE.
   .
.

Avers :

Dluhopis, Česká severní dráha BNB Praha, 1882, 3000 Marek

   .
.

Vnitřní strana :

..
.

..
.

Revers :

---

   .
.
.
.