ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  RUDOLFSHÜTTE Feinblech-Walzwerk Teplitz
 RUDOLFOVA HUŤ Válcovna jemných plechů Teplice
Název :

 4% Hypothekar-Anleihe der Rudolfshütte Feinblech-Walzwerk Teplitz im Nominalbetrage von Kronen 2 500 000

 Hypoteční zápůjčka Rudolfovy hutě Válcovny jemných plechů Teplice v částce 2 500 000 Korun
Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  2 000 Korun
Sazba :  4,00 % + 5% prémie při splacení
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  1.1.1898
Splatnost :  Losováním, nejpozději dne 1.1.1939. 
Emise :  I.
Série :  ---
Počet :  960 ks
Rozměr :  cca 255 x 368 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
Historie :  Společnost provozovala válcovnu jemných plechu v Dubí u Teplic a uhelné doly v okolí.
 V roce 1904 zanikla fúzí s Českou montánní společností dříve kníž. Fürstenbergské závody v Čechách (Böhmische Montan-Gesellschaft vormals fürstlich Fürstenberg'sche Montan-Werke in Böhmen), která byla provedena formou výměny akcií v poměru 2:7 (za 7 akcií Rudolfovy hutě obdržel akcionář nově 2 akcie České montánní spol.) Zároveň Česká montánní spol. fúzí převzala i všechny nesplacené 4% dluhopisy Rudolfovy hutě.
 Výroba plechů v Teplické válcovně byla následně ukončena a strojové vybavení přeneseno do nově vybudované továrny v Králově Dvoře.
 V roce 1905 budova válcovny Rudolfovy huti v Dubí odprodána sklářské firmě Josef Inwald (od roku 1908 přeměněna na akciovou společnost Sklárny a raffinerie Josef Inwald, akc. spol. (Glas-Fabriken und Raffinerien Josef Inwald A. G.) [1, 2, 3, 4]) a zřídila zde sklárnu na výrobu převážně foukaného nápojového skla.
   Zdroj informací:
     Český kompas 1906 a 1907.
   .
.
Avers :

Dluhopis Rudolfovy hutě Válcovny jemných plechů v Teplicích z roku 1898 na 2000 Korun

   .
..
Vnitřní strana :

Teilschuldverschreibung der Rudolfshütte Feinblech-Walzwerk in Teplitz, 2000 Kronen, 1898

..
..

Dílčí dlužní úpis Rudolfovy hutě Válcovny jemných plechů v Teplicích z roku 1898 na 2000 Korun

..
..
Revers :

---

   .
.
.
.