ZPĚT

 
   
Název :  DIAS, dřevařská internacionální akciová společnost v Praze
 DIAS, internationale Holz Aktiengesellschaft in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  8.7.1921
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  7 000 ks
Rozměr :  cca 342 x 236 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena dne 8.7.1921, se sídlem v Praze a s akciovým kapitálem 1 400 000 Kč, rozděleným na 7 000 kusů akcií po 200 Kč.
 Společnost převzala parní pilu firmy Leo Brejcha v Rokycanech, továrnu na nábytek firmy Kodýtek a Nesý spol. s r. ob. v Praze a pilu firmy Viktor Hirsch v Rajnochovicích.
 Na přelomu let 1922/1923 přešla společnost do konkurzu a po vypořádání majetku byla vymazána z obchodního rejstříku.
   Zdroj:
     Finanční ročenka Compass 1926 a 1930.
   
   
Avers :

Akcie DIAS dřevařská internacionální akciová společnost v Praze 1921, 200 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.