ZPĚT

Dřevozpracující průmysl a lesnictví (těžba a zpracování dřeva, pily, výroba nábytku, parketárny, dřevovýroba, atd.)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Československá dřevařská akciová společnost (Tschechoslovakische Holz-Aktien-Gesellschaft), akcie
- DIAS, dřevařská internacionální akciová společnost v Praze (DIAS, internationale Holz-Aktien-Gesellschaft in Prag), akcie
- Dřevodělná akciová společnost v Praze (Holzbearbeitungs- Aktiengesellschaft in Prag), akcie
  - FENETRA akciová společnost pro zpracování dřeva (FENETRA Holzverarbeitungs-Aktiengesellschaft, FENETRA société anonyme de manufakture de bois), akcie
- FORESTA obchodní akciová společnost (FORESTA Handels-Aktiengesellschaft), akcie
- Pražská akciová společnost pro průmysl dřevařský (Prager Holzindustrie-Aktiengesellschaft), akcie
- Spojené U-P závody, akciová společnost Brno (Vereinigte U-P Werke, Aktiengesellschaft Brünn), akcie
   
   
   
Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Drevársky účastinný spolok (Holz Aktiengesellschaft), akcie, 500 Kč, 1919
- Drevársky účastinný spolok (Holz Aktiengesellschaft), akcie, 25x 200 Kč (5 000 Kč), 1923
.
.
.
  Podkarpatská Rus
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Kövesligeti gőzfürész-részvénytársaság (Kövesligeter Dampfsäge-Aktiengesellschaft, Parní pila Drahovo), poukázka na akcii
- LATORICA hospodářská a průmyslová akc. spol. (LATORICA Wirtschafts-und Industrie A. G., LATORICA Société Économique et Industrielle S. A., LATORICA Gazdasági és Ipari R. T.), akcie
  - Viski Fatermelő Részvénytársaság, Visk (Vyškovské dřevozpracující závody akciová společnost Vyškovo, Vyškovaer Holzverarbeitungs Aktiengesellschaft), akcie, 1x 14 Pengö
  - Viski Fatermelő Részvénytársaság, Visk (Vyškovské dřevozpracující závody akciová společnost Vyškovo, Vyškovaer Holzverarbeitungs Aktiengesellschaft), akcie, 10x 14 Pengö