ZPĚT

 
   
Název :  Steinkohlen-Gewerkschaft Moravia in Rakonitz
 Kamenouhelné těžařstvo Moravia v Rakovníku
Typ CP :  Kuksový list - list na důlní podíl, podílový list
Hodnota :

---

---

---

 ---  
Město :  Prag (Praha)
Datum :  8.5.1869
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 218 x 341 mm - dvojlist
Poznámky :  Kuksový list upsal Eduard Till, císařský rada a brněnský obchodník německé národnosti, který se především věnoval obchodu se železem a kovovým zbožím.
Historie :  Kamenouhelné těžařstvo Moravia vzniklo za součinnosti několika brněnských obchodníků a převzalo k provozování doly po Rakovnickém kamenouhelném nákladnictvu a dále se rozšiřovalo o další důlní pole a zakládalo nové šachty (Mořic I, Mořic II, Jan, Arnošt).
 Těžařstvo dosáhlo největšího vrcholu v letech 1869 až 1879, kdy zaměstnávalo až 800 pracovníků.
 V pozdějších letech je těžba z důvodu postupného vyčerpaní zásob a levnější konkurence pomalu utlumena a doly nabídnuty k odprodeji.
 V roce 1883 byl na vyhořelých odvalech, tvořených především z jílů a zbytků uhlí, které se často samovznítilo, náhodně nalezen šamot a vypálený lupek. Tento objev přispěl k těžbě jílů, ze kterých se začaly vyrábět keramické a žáruvzdorné výrobky a později daly vzniknout Rakovnickým keramickým závodům [1].
   Zdroj informací:
    
https://malodoly.netstranky.cz/rakovnik/doly-na-samotce/doly-obdobi-firmy-moravia.html
     https://www.zdarbuh.cz/reviry/cluz/pocatky-tezby-uhli-a-lupku-na-rakovnicku/
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Till
   
   
Avers :

Kuksový list - podíl Kamenouhelné těžařstvo Moravia v Rakovníku, 1869

   
.
Revers :

---

   
.
.
.