ZPĚT

Důlní společnosti
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - Akciová společnost k provozování hornictví a hutnictví v Čechách (Actien-Gesellschaft für Bergbau- und Hüttenbetrieb in Böhmen), zatímní list
- Bohemian Coal Mining Company Limited (České uhelné doly), akcie
  - Březinské doly na hlínu a šamotárny akciová společnost (Briesener Ton- und Chamottewerke Aktiengesellschaft), akcie, 1x 200 Kč
- Březinské doly na hlínu a šamotárny akciová společnost (Briesener Ton- und Chamottewerke Aktiengesellschaft), akcie, 25x 200 Kč
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 1x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 25x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 50x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 100x 200 K
- Česká obchodní společnost (Böhmische Handelsgesellschaft), akcie
- České montánní a kaolinové závody, akciová společnost (Böhmische Montan und Kaolinwerke Aktiengesellschaft), akcie
- České montanní podniky akciová společnost (Böhmische Montanwerke Aktien Gesellschaft), akcie
  - Dux-Brüx-Komotauer Braunkohlen-Bergbau-Actiengesellschaft (Duchcovsko-Mostecko-Chomutovská společnost pro dolování hnědého uhlí akciová společnost), akcie
- Egerländer Bergbau Aktiengesellschaft (Chebská báňská akciová společnost), akcie
  - Jihomoravská těžařská akciová společnost (Südmährische Bergwerks Aktien-Gesellschaft), akcie
- Montan- und Industrialwerke vormals Joh. Dav. Starck (Dolové a průmyslové závody dříve Jan Dav. Starck), akcie
- Montánní akciová společnost v Praze (Montan-Aktiengesellschaft in Prag, Société Anonyme des Mines à Prague), akcie
  - Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), kmenová akcie
- Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), prioritní akcie
- Schieferbergbau-Actien-Gesellschaft in Olmütz (Akciová společnost lomů břidlicových v Olomouci, Akciová společnost pro dobývání břidlice v Olomouci), zatímní list na akcii
- Schwadowitzer Bergbaugesellschaft Aktiengesellschaft (Svatoňovická důlní společnost; dříve Miröschau-Libuschin-Schwadowitzer Steikohlenbergbau Aktiengesellschaft), akcie
- Société anonyme des Charbonnages Nord-Ouest de Bohême (Falkenau), akcie
- Société anonyme des Charbonnages Nord-Ouest de Bohême (Falkenau), požitkový list
- Société Minière de Radium de St. Joachimsthal Société Anonyme (Společnost dolů na radium v Jáchymově), akcie
- Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft (Sudetozemská báňská akciová společnost, Sudetozemská důlní akciová společnost), akcie
- Szt. Joachimstal-M.-Ostrau-i bánya és ipar részvény társaság (St. Joachimstal-M.-Ostrauer Bergbau- und Industrie-Aktiengesellschaft, Société anonyme de ľIndustrie et des Mines de St. Joachimstal-M.-Ostrau), akcie
  - UNION, uhelné doly akciová společnost (UNION, Kohlenwerke, Aktiengesellschaft; UNION, mines de charbon, société anonyme), akcie, 1x 500 Kč
  - UNION, uhelné doly akciová společnost (UNION, Kohlenwerke, Aktiengesellschaft; UNION, mines de charbon, société anonyme), akcie, 25x 500 Kč
- Západočeský báňský akciový spolek (Westböhmischer Bergbau-Actien-Verein), akcie
   
 Podílové listy:
- Blei- und Zinkerz-Gewerkschaft "Gabe Gottes Zeche" zu Karlsdorf in Mähren ("Těžařstvo Dar boží u Karlova, Karlov na Moravě"), kuksový list - list na důlní podíl
- Braunkohlengewerkschaft Brunozeche in Weisskirchlitz ("Hnědouhelné těžařstvo dolu Bruno v Novosedlicích"), kuksový list - list na důlní podíl
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list - list na důlní podíl, 1866
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list - list na důlní podíl, 1873
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list - list na důlní podíl, 1901
- Gewerkschaft Brucher Kohlenwerke in Bruch (Těžařstvo lomských uhelných dolů v Lomu), kuksový list - list na důlní podíl
- Gewerkschaft "Hans Heiling", Kaolin-Werk in Wintersgrün bei Karlsbad, Böhmen (Těžařstvo "Hans Heiling", Kaolinové závody ve Vintířově u Karlových Varů, Čechy), kuksový list - list na důlní podíl
- Hnědouhelný závod Pomoc Boží v Dubňanech (Braunkohlenbergbau Hilfe Gotteszeche in Dubnian), kuksový list - list na důlní podíl
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), Rudolfovské rudné těžařstvo v Budějovicích (Čechy), list na důlní podíl, kuksový list, tisk: Giesecke & Devrient
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), Rudolfovské rudné těžařstvo v Budějovicích (Čechy), list na důlní podíl, kuksový list, tisk: Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), Rudolfovské rudné těžařstvo v Budějovicích (Čechy), list na důlní podíl, kuksový list, tisk: Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.
- Severočeské hnědouhelné těžařstvo "Maxmilian-Augustus" se sídlem v Praze (Nordböhmische Braunkohlen-Gewerkschaft "Maxmilian-Augustus" mit dem Sitze in Prag), kuksový list - list na důlní podíl
- Severočeské hnědouhelné těžařstvo ve Vísce u Frýdlantu v Č. (Nordböhmische Braunkohlengewerkschaft in Dörfel bei Friedland i. B.), kuksový list - list na důlní podíl
- Silberbauende Gewerkschaft "Argenta" zu Weipert, Tschechoslovakei (Těžařstvo stříbra "Argenta" Vejprty, Československo), kuksový list - list na důlní podíl
- Středočeské kamenouhelné těžařstvo v Praze (Mittelböhmische Steinkohlengewerkschaft in Prag), kuksový list - list na důlní podíl
- Těžařstvo východočeských tuhových podniků v Psáři (Gewerkschaft Ostböhmische Graphitwerke in Psář), kuksový list - list na důlní podíl
- Vítkovické horní a hutní těžířstvo (Witkowitzer Bergbau-und-Eisenhütten Gewerkschaft), kuksový list - list na důlní podíl
- Witkowitzer Bergbau-und-Eisenhütten Gewerkschaft (Vítkovické horní a hutní těžířstvo), certifikát - podílový list, 10 podílů
- Zieditz-Haberspirker Braun- und Glanzkohlengewerkschaft in Zieditz (Citicko-Habartovské hnědouhelné těžařstvo v Citicích), kuksový list - list na důlní podíl
- Zwierzina'sche Steinkohlen-Gewerkschaft (Zwierzinovo kamenouhelné těžířstvo), kuksový list - list na důlní podíl
.
.
.
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na ½ akcie, 50 Zlatých
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na 1 akcii, 100 Zlatých
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na 5 akcií, 500 Zlatých
- KLIMA-féle bánya-kohóművek és vegyészeti gyár Részvénytársaság (Berg-Hüttenwerke und Chemische Fabrik KLIMA Aktiengesellschaft, Horní a hutní závody a chemická továrna KLIMA akciová společnost), akcie, 1913
  - KLIMA-féle bánya-kohóművek és vegyészeti gyár Részvénytársaság (Berg-Hüttenwerke und Chemische Fabrik KLIMA Aktiengesellschaft, Horní a hutní závody a chemická továrna KLIMA akciová společnost), akcie, 1918
- Magyar Zsirkőbánya részvénytársaság Jolsván (Ungarische Talkumwerke Aktiengesellschaft in Jolsva, Uherské závody na záběl akciová společnost v Jelšavě), akcie, 1x 200 K
- Magyar Zsirkőbánya részvénytársaság Jolsván (Ungarische Talkumwerke Aktiengesellschaft in Jolsva, Uherské závody na záběl akciová společnost v Jelšavě), akcie, 10x 200 K
- Magnezitový priemysel účastinná spoločnosť (Magnezit-Ipar Részvény-Társaság, Magnesit-Industrie Aktien-Gesellschaft), akcie, 1x 200 Ks, 1940
- Magnezitový priemysel účastinná spoločnosť (Magnezit-Ipar Részvény-Társaság, Magnesit-Industrie Aktien-Gesellschaft), akcie, 5x 200 Ks, 1940
- Magnezitový priemysel účastinná spoločnosť (Magnezit-Ipar Részvény-Társaság, Magnesit-Industrie Aktien-Gesellschaft), akcie, 25x 200 Ks, 1940
- Magnezitový priemysel účastinná spoločnosť (Magnezit-Ipar Részvény-Társaság, Magnesit-Industrie Aktien-Gesellschaft), akcie, 100x 200 Ks, 1943
.
 Podílové listy:
- Göllniczer zech per Martini Gruben Gewerkschaft, kuksový list, 1874
- Szlovinkaer Virch gründler Gränzlingänger Gruben Gewerkschaft, kuksový list, 1871
.
   
.
Podkarpatská Rus
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Szerednyei Kőszénbánya-Részvény-Társulat (Szerednyeer Steinkohlen-Bergwerks-Aktien-Gesellschaft), zatímní list na akcii
.
.
.
Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Société anonyme des Mines de Zinc et de Plomb de Bohême ("Akciová společnost dolů na zinek a olovo v Čechách"), zakladatelský list
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, zakladatelský list
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, prioritní akcie
..
 Podílové listy:
- Dzieditzer Montan-Gewerkschaft, kuksový list - list na důlní podíl
.
.
.
.