ZPĚT

Důlní společnosti
   
  Čechy a Morava
  - Akciová společnost k provozování hornictví a hutnictví v Čechách (Actien-Gesellschaft für Bergbau- und Hüttenbetrieb in Böhmen), zatímní list
- Báňská a hutní společnost (Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft, Société de Mines et Forges, The Czechoslovak Mining and Iron Works Company), akcie
- BERGHÜTTE, Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft (BERGHÜTTE, důlní a hutní společnost, Górnicza i hutnicza spółka akcyjna), akcie
- Bohemian Coal Mining Company Limited (České uhelné doly), akcie
  - Březinské doly na hlínu a šamotárny akc. spol. (Briesener Ton- und Chamottewerke AG.), akcie
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 1x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 25x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 50x 200 K
- Buštěhradské kamenouhelné doly "PRAGO", akciová společnost, Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke "PRAGO", Aktiengesellschaft., Eichen bei Kladno), akcie, 100x 200 K
- Česká obchodní společnost (Böhmische Handelsgesellschaft), akcie
- České montánní a kaolinové závody akc. spol. (Böhmische Montan und Kaolinwerke AG.), akcie
  - Dux-Brüx-Komotauer Braunkohlen-Bergbau-Actiengesellschaft (Duchcovsko-Mostecko-Chomutovská společnost pro dolování hnědého uhlí akciová společnost), akcie
- Egerländer Bergbau AG. Königswerth bei Falkenau (Egertal) (Chebský báňský průmysl akc. spol., Královské Poříčí), akcie
  - Jihomoravská těžařská akc. spol. (Südmährische Bergwerks AG), akcie
- Montan- und Industrialwerke vormals Joh. Dav. Starck (Dolové a průmyslové závody dříve Jan Dav. Starck), akcie
- Montánní akc. spol. v Praze (Montan-AG. in Prag), akcie
  - Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), kmenová akcie
- Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), prioritní akcie
- Schwadowitzer Bergbaugesellschaft AG. (Svatoňovická báňská společnost akc. spol.; dříve Miröschau-Libuschin-Schwadowitzer Steikohlenbergbau AG.), akcie
- Société Anonyme des CHARBONNAGES NORD-OUEST de BOHÊME (Falkenau), akcie
- Société Minière de Radium de St. Joachimsthal Société Anonyme (Společnost dolů na radium v Jáchymově), akcie
- Szt. Joachimstal-Mährisch-Ostrau-i bánya és ipar részvény társaság (St. Joachimstal-Mährisch-Ostrauer Bergbau- und Industrie-Aktien-Gesellschaft), akcie
  - UNION, uhelné doly akciová společnost (UNION, Kohlenwerke, Aktiengesellschaft; UNION, mines de charbon, société anonyme), akcie, 1x 500 Kč
  - UNION, uhelné doly akciová společnost (UNION, Kohlenwerke, Aktiengesellschaft; UNION, mines de charbon, société anonyme), akcie, 25x 500 Kč
   
.
- Blei- und Zinkerz-Gewerkschaft "Gabe Gottes Zeche" zu Karlsdorf in Mähren (Těžařstvo Dar boží u Karlova)
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list
- Gewerkschaft "Hans Heiling" (Těžařstvo "Hans Heiling") - Kaolin-Werk in Wintersgrün bei Karlsbad, Böhmen, kuksový list
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo), kuksový list, tisk: Giesecke & Devrient
- Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo), kuksový list, tisk: Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N. (Dva typy)
- Severočeské hnědouhelné těžařstvo "Maxmilian-Augustus" se sídlem v Praze, kuksový list
- Těžařstvo východočeských tuhových podniků v Psáři (Gewerkschaft Ostböhmische Graphitwerke in Psář), list na důlní podíl (Kux-Schein)
.
.
.
  Slovensko
- KLIMA-féle bánya-kohómüvek és vegyészeti gyár Rt. (Horní a hutní závody a chemická továrna Klima akc. spol.), akcie, 1913
  - KLIMA-féle bánya-kohómüvek és vegyészeti gyár Rt. (Horní a hutní závody a chemická továrna Klima akc. spol.), akcie, 1918
- Magyar Zsirkőbánya Rt. Jolsván (Ungarische Talkumwerke AG. in Jolsva, Uherské závody na záběl, akc. spol. v Jelšavě), akcie, 1x 200 K
- Magyar Zsirkőbánya Rt. Jolsván (Ungarische Talkumwerke AG. in Jolsva, Uherské závody na záběl, akc. spol. v Jelšavě), akcie, 10x 200 K
- Magnezitový priemysel úč. spol. (Magnesit-Industrie AG., Magnezit-Ipar Részvény-Társaság), akcie, 1x 200 Ks, 1940
- Magnezitový priemysel úč. spol. (Magnesit-Industrie AG., Magnezit-Ipar Részvény-Társaság), akcie, 5x 200 Ks, 1940
- Magnezitový priemysel úč. spol. (Magnesit-Industrie AG., Magnezit-Ipar Részvény-Társaság), akcie, 25x 200 Ks,1940
- Magnezitový priemysel úč. spol. (Magnesit-Industrie AG., Magnezit-Ipar Részvény-Társaság), akcie, 100x 200 Ks, 1943
.
.
- Zips Igloer k. Berghauptmannschaft zu Kaschau (Szlovinkaer Virch gründler Gränzlingänger Gruben - Těžařstvo Gränzling, Vyšné Slovinky), kuksový list, 1871
- Zips Igloer k. Berghauptmannschaft zu Kaschau (Göllniczer zech per Martini Gruben), kuksový list, 1874
.
   
.
Podkarpatská Rus
- Szerednyei Köszénbánya Részvény-Társulat (Szerednyer Steinkohlenbergbau AG., Seredně, Середнє), zatímní list
.
.
.
Ostatní státy
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, požitková akcie
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, prioritní akcie
.