ZPĚT

 
   
Název :  LAKO, nákupní a výrobní družstvo mistrů lakýrníků, natěračů a malířů písma v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

500

 500

   
Město :  Praha
Datum :  21.5.1929
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  348 x 200 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---