ZPĚT

 Obchodní společnosti (obchod a služby)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn), akcie, 1x 400 Kč, 1920
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn), ackie, 10x 400 Kč, 1920
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn), akcie, 1x 400 Kč, 1928
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn), akcie, 10x 400 Kč, 1928
- Akciové nákupní a výrobní družstvo československého lékárnictva (Einkaufs- und Erzeugungsgenossenschaft Tschechoslowakischer Apotheker A G.), akcie, I. emise
- Akciové nákupní a výrobní družstvo československého lékárnictva (Einkaufs- und Erzeugungsgenossenschaft Tschechoslowakischer Apotheker A G.), akcie, II. emise
- BALKÁN akciová společnost pro obchod a průmysl v Praze (BALKAN Aktiengesellschaft für Handel und Industrie in Prag), akcie, 1x 400 Kč
- BALKÁN akciová společnost pro obchod a průmysl v Praze (BALKAN Aktiengesellschaft für Handel und Industrie in Prag), akcie, 25x 400 Kč
- Československá obchodní společnost americká (Czechoslovak Commercial Corporation of America), akcie
- Československá společnost pro obchod s východem akc. spol. (Tschechoslowakische Aktiengesellschaft für den Osthandel), akcie
  - GENERALIA obchodní akciová společnost (GENERALIA Handels-Aktiengesellschaft), akcie
- INTERNATIONALE akciová společnost pro zahraniční obchod (INTERNATIONALE Aktiengesellschaft für auswärtigen Handel), akcie, 1x 500 Kč
- INTERNATIONALE akciová společnost pro zahraniční obchod (INTERNATIONALE Aktiengesellschaft für auswärtigen Handel), akcie, 25x 500 Kč
- Karlovarská parní prádelna a ledárny akciová společnost (Karlsbader Dampfwäscherei und Eiswerke A.-G.), akcie, 10x 200 Kč
- Karlovarská parní prádelna a ledárny akciová společnost (Karlsbader Dampfwäscherei und Eiswerke A.-G.), akcie, 25x 200 Kč
- Národní podnik obchodní a průmyslový, akc. spol. v Praze (Nationale Handels- und Industrie-Unternehmung AG in Prag), akcie
  - NOSTRA obchodní akciová společnost (NOSTRA Handelsaktiengesellschaft), akcie, 1x 250 Kč, série A
- NOSTRA obchodní akciová společnost (NOSTRA Handelsaktiengesellschaft), akcie, 1x 250 Kč, série A, přítisk "II. EMISE"
- NOSTRA obchodní akciová společnost (NOSTRA Handelsaktiengesellschaft), akcie, 5x 250 Kč, série A (B)
  - NOSTRA obchodní akciová společnost (NOSTRA Handelsaktiengesellschaft), akcie, 1x 250 Kč, série A (C)
  - NOSTRA obchodní akciová společnost (NOSTRA Handelsaktiengesellschaft), akcie, 5x 250 Kč, série A
- PRAGOSA, Pražská akciová společnost pro obchod zbožím (PRAGOSA, prager Warenhandels-Aktiengesellschaft), akcie
  - SIEX, akciová importní a exportní společnost kupectva česko-slovenského v Praze (SIEX, Import- und Export A.-G. der tschechoslowakischen Kaufmannschaft in Prag), akcie
  - VESPOL, velkonákupní a výrobní akciová společnost v Hodoníně (VESPOL, Grosseinkaufs- und Erzeugungs-Aktiengesellschaft in Göding), akcie
  - ŽIVNOSTENSKÝ DŮM akciová společnost v Praze (GEWERBEHAUS Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 5x 200 Kč
   
 Podílové listy:
  - Česká společnost pro obchod a průmysl v Praze zapsané spol. s r. o. (Böhmische Gesellschaft für Handel und Industrie in Prag reg. G. m. b. H.), podílový list
- Družstvo pro obchod surovinami zapsané společenstvo s ruč. obmezeným v Praze, podílový list
- GEDEKA Grosshandel eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Bodenbach an der Elbe (GEDEKA, velkoobchod s.r.o., Podmokly nad Labem), podílový list
- Hospodářské družstvo okresu smíchovského na Smíchově, podílový list
  - KONCENTRACE, nákupní ústředí obchodnictva a obchodnických společenstev v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- Konsumní družstvo všeúřednické a osob se stálým platem pro Kolín a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- KOOPERATIVA, nákupní jednota hospodářských družstev zapsané spol. s r. o. (KOOPERATIVA Landwirtschaftliche Ankaufs-Genossenschaft reg. G. m. b. H.), podílový list
- LAKO, nákupní a výrobní družstvo mistrů lakýrníků, natěračů a malířů písma v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením, podílový list
- Nákupní a spotřební družstvo zřízenců c. k. státních drah v království Českém se sídlem v Nuslích u Prahy, zapsané společenstvo s ručením omezeným, podílový list
- Nákupní družstvo kloboučnické v Praze, zapsané společenstvo s omezeným ručením, podílový list
  - Obchodní a průmyslové družstvo v Č. Budějovicích, zapsané spol. s r. o. (Handels- und Industrie-Genossenschaft in Budweis, reg. G. m. b. H.), podílový list
  - Obchodní a výrobní družstvo obchodnictva v Pardubicích a okolí zapsané spol. s r. o. (Handels- und Erzeugungsgenossenschaft in Pardubitz und Umgebung reg. G. m. b. H.), podílový list
  - Ústřední jednota hospodářských družstev v Praze, zapsané spol. s o. r. (Zentralverband der Genossenschaften in Prag reg. G. m. b. H.), podílový list
  - WIVEDA, Wirtschaftsvereinigung der Apothekenbesitzer im Sudetengau, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, podílový list
- Železniční nákupní družstvo v Nuslích zapsané společenstvo s r. o., podílový list
.
.
.
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Érsekujvári Árú-és Ingatlan Forgalmi Rt. (Érsekujvárer Waren- und Realitätenverkehrs-A.-G.), akcie
- Hospodárska, priemyselná a obchodná účastinárska spoločnosť (Landwirtschaftliche, Industrie und Handels-A.-G.), akcie
- Kontinentálna priemyslová a obchodná úč. spol. (Continentale Industrie- und Handels-A.-G.), akcie
- Pozsonyi Kereskedelmi Részvény-Társaság (Pozsonyer Handels A.-G., Bratislavská obchodná účastinná spoločnosť), akcie
- Šarišská hospodárska účast. spol. (Sároser landwirtschaftliche A.-G.), akcie
.
 Podílové listy:
  - Hasičské nákupno-predajné a nakladateľské družstvo s obm. ručením v Turčianskom Svätom Martine, podílový list
- Kassai Fogyasztási Szövetkezet (Košické spotřebné družstvo), podílový list
- Nagyszombati Polgárok Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezete (Spotrebné a prodejné družstvo trnavských občanov), podílový list
..
.
.
  Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Anglo-Czechoslovak Trading Company Limited (Anglo-Československá obchodní společnost), kmenová akcie
  - Bulharská obchodní akciová společnost (Bulgarische Handels-Aktiengesellschaft), akcie, 100 Leva, 1912
  - Bulharská obchodní akciová společnost (Bulgarische Handels-Aktiengesellschaft), akcie, 100 Leva, 1925
  - Bulharská obchodní akciová společnost (Bulgarische Handels-Aktiengesellschaft), akcie, 1 000 Leva, 1941
- Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A., akcie, 1921
- Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A., požitkový list, 1921
- VELNÁKUP obchodní akc. spol. ve Vídni (VELNÁKUP Handels A.-G. in Wien), akcie, I. emise, 1923
  - VELNÁKUP obchodní akc. spol. ve Vídni (VELNÁKUP Handels A.-G. in Wien), akcie, II. emise, 1924
   
 Podílové listy:
- České nákupní družstvo, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
..
..
.
.