ZPĚT

 Obchodní společnosti (obchod a služby)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn, Stock company for the Importation of M. o. P. Shells of the Firm of Paul Rie and Son), akcie, 1x 400 Kč, 1920
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn, Stock company for the Importation of M. o. P. Shells of the Firm of Paul Rie and Son), ackie, 10x 400 Kč, 1920
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn, Stock company for the Importation of M. o. P. Shells of the Firm of Paul Rie and Son), akcie, 1x 400 Kč, 1928
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn, Stock company for the Importation of M. o. P. Shells of the Firm of Paul Rie and Son), akcie, 10x 400 Kč, 1928
- Akciové nákupní a výrobní družstvo československého lékárnictva (Einkaufs- und Erzeugungsgenossenschaft Tschechoslowakischer Apotheker Aktiengesellschaft), akcie, I. emise, 1920
- Akciové nákupní a výrobní družstvo československého lékárnictva (Einkaufs- und Erzeugungsgenossenschaft Tschechoslowakischer Apotheker Aktiengesellschaft), akcie, II. emise, 1921
- BALKÁN akciová společnost pro obchod a průmysl v Praze (BALKAN Aktiengesellschaft für Handel und Industrie in Prag), akcie, 1x 400 Kč
- BALKÁN akciová společnost pro obchod a průmysl v Praze (BALKAN Aktiengesellschaft für Handel und Industrie in Prag), akcie, 25x 400 Kč
- Československá obchodní společnost americká (Czechoslovak Commercial Corporation of America), akcie
- Československá společnost pro obchod s východem akc. spol. (Tschechoslowakische Aktiengesellschaft für den Osthandel), akcie
  - GENERALIA obchodní akciová společnost (Generalia Handels-Aktiengesellschaft), akcie
- INTERNATIONALE akciová společnost pro zahraniční obchod (Internationale Aktiengesellschaft für auswärtigen Handel), akcie, 1x 500 Kč
- INTERNATIONALE akciová společnost pro zahraniční obchod (Internationale Aktiengesellschaft für auswärtigen Handel), akcie, 25x 500 Kč (12 500 Kč)
- Karlovarská parní prádelna a ledárny akciová společnost (Karlsbader Dampfwäscherei und Eiswerke A.-G., Blanchisserie à vapeur et Glacière de Carlsbad S.A.), akcie, 10x 200 Kč
- Karlovarská parní prádelna a ledárny akciová společnost (Karlsbader Dampfwäscherei und Eiswerke A.-G., Blanchisserie à vapeur et Glacière de Carlsbad S.A.), akcie, 25x 200 Kč
- Národní podnik obchodní a průmyslový, akc. spol. v Praze (Nationale Handels- und Industrie-Unternehmung AG in Prag), akcie
  - NOSTRA obchodní akciová společnost (NOSTRA Handelsaktiengesellschaft), akcie, 1x 250 Kč, série A
- NOSTRA obchodní akciová společnost (NOSTRA Handelsaktiengesellschaft), akcie, 1x 250 Kč, série A, přítisk "II. EMISE"
- NOSTRA obchodní akciová společnost (NOSTRA Handelsaktiengesellschaft), akcie, 5x 250 Kč, série A (B)
  - NOSTRA obchodní akciová společnost (NOSTRA Handelsaktiengesellschaft), akcie, 1x 250 Kč, série A (C)
  - NOSTRA obchodní akciová společnost (NOSTRA Handelsaktiengesellschaft), akcie, 5x 250 Kč, série A
- ODE - Velkoobchodní akciová společnost v Plzni (ODE - Grosshandels-Aktiengesellschaft, Pilsen), akcie
- PRAGOSA, Pražská akciová společnost pro obchod zbožím (PRAGOSA, prager Warenhandels-Aktiengesellschaft), akcie
  - SIEX, akciová importní a exportní společnost kupectva česko-slovenského v Praze (SIEX, Import- und Export Aktiengesellschaft der tschechoslowakischen Kaufmannschaft in Prag), akcie
  - VESPOL, velkonákupní a výrobní akciová společnost v Hodoníně (Vespol, Grosseinkaufs- und Erzeugungs-Aktiengesellschaft in Göding), akcie
  - ŽIVNOSTENSKÝ DŮM akciová společnost v Praze (Gewerbehaus Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 5x 200 Kč
   
 Podílové listy:
  - Česká společnost pro obchod a průmysl v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Böhmische Gesellschaft für Handel und Industrie in Prag registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Družstvo pro obchod surovinami zapsané společenstvo s ruč. obmezeným v Praze, podílový list
- GEDEKA Grosshandel eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Bodenbach an der Elbe (GEDEKA, velkoobchod s.r.o., Podmokly nad Labem), podílový list
- Hospodářské družstvo okresu smíchovského na Smíchově, podílový list
  - KONCENTRACE, nákupní ústředí obchodnictva a obchodnických společenstev v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- Konsumní družstvo všeúřednické a osob se stálým platem pro Kolín a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- KOOPERATIVA, nákupní jednota hospodářských družstev zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze (KOOPERATIVA Landwirtschaftliche Ankaufs-Genossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Prag), podílový list
- LAKO, nákupní a výrobní družstvo mistrů lakýrníků, natěračů a malířů písma v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením, podílový list
- Nákupní družstvo kloboučnické v Praze, zapsané společenstvo s omezeným ručením, podílový list
  - Obchodní a průmyslové družstvo v Č. Budějovicích, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Handels- und Industrie-Genossenschaft in Budweis, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
  - Obchodní a výrobní družstvo obchodnictva v Pardubicích a okolí zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Pardubicích (Handels- und Erzeugungsgenossenschaft in Pardubitz und Umgebung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Pardubitz), podílový list
- Sozialgenossenschaft des deutschen Handels in Karlsbad eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung, podílový list
  - Ústřední jednota hospodářských družstev v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením (Zentralverband der Genossenschaften in Prag registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
  - WIVEDA, Wirtschaftsvereinigung der Apothekenbesitzer im Sudetengau, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, podílový list
.
.
.
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Érsekujvári Árú-és Ingatlan Forgalmi Részvénytársaság (Érsekujvárer Waren- und Realitätenverkehrs-Aktiengesellschaft, Akciová společnost pro obchod se zbožím a nemovitostmi v Nových Zámcích), akcie
- Hospodárska, priemyselná a obchodná účastinárska spoločnosť (Landwirtschaftliche, Industrie und Handels-Aktiengesellschaft), akcie
- Kontinentálna priemyslová a obchodná úč. spol. (Continentale Industrie- und Handels-A.-G.), akcie
- Pozsonyi Kereskedelmi Részvény-Társaság (Pozsonyer Handels Actien-Gesellschaft, Bratislavská obchodná účastinná spoločnosť), akcie
- Šarišská hospodárska účast. spol. (Sároser landwirtschaftliche AG.), akcie
.
 Podílové listy:
  - Hasičské nákupno-predajné a nakladateľské družstvo s obm. ručením v Turčianskom Svätom Martine, podílový list
- Kassai Fogyasztási Szövetkezet (Košické spotřebné družstvo), podílový list
- Nagyszombati Polgárok Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezete (Spotrebné a prodejné družstvo trnavských občanov), podílový list
..
.
.
  Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Anglo-Czechoslovak Trading Company Limited (Anglo-Československá obchodní společnost), kmenová akcie
  - Bulharská obchodní akciová společnost (Bulgarische Handels-Aktiengesellschaft), akcie, 100 Leva, 1912
  - Bulharská obchodní akciová společnost (Bulgarische Handels-Aktiengesellschaft), akcie, 100 Leva, 1925
  - Bulharská obchodní akciová společnost (Bulgarische Handels-Aktiengesellschaft), akcie, 1 000 Leva, 1941
- Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A., akcie, 1921
- Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A., požitkový list, 1921
- VELNÁKUP obchodní akc. spol. ve Vídni (VELNÁKUP Handels A.-G. in Wien), akcie, I. emise, 1923
  - VELNÁKUP obchodní akc. spol. ve Vídni (VELNÁKUP Handels A.-G. in Wien), akcie, II. emise, 1924
   
 Podílové listy:
- České nákupní družstvo, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
..
..
.
.