ZPĚT

Obchodní společnosti
   
  Čechy a Morava
  - A. s. pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (AG für Perlmutter-Importdes Hauses Paul Rie und Sohn in Prag), akcie, 1x 400 Kč, 1920
  - A. s. pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (AG für Perlmutter-Importdes Hauses Paul Rie und Sohn in Prag), ackie, 10x 400 Kč, 1920
  - A. s. pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (AG für Perlmutter-Importdes Hauses Paul Rie und Sohn in Prag), akcie, 1x 400 Kč, 1928
  - A. s. pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (AG für Perlmutter-Importdes Hauses Paul Rie und Sohn in Prag), akcie, 10x 400 Kč, 1928
- Akciová společnost pro obchod sklem Orlický (AG für Glashandel Orlicky, GLER AG. für Glashandel), akcie
- Akciové nákupní a výrobní družstvo československého lékárnictva (Einkaufs- und Erzeugungsgenossenschaft Tschechoslowakischer Apotheker AG.), akcie, I. emise, 1920
- Akciové nákupní a výrobní družstvo československého lékárnictva (Einkaufs- und Erzeugungsgenossenschaft Tschechoslowakischer Apotheker AG.), akcie, II. emise, 1921
- BALKÁN, akciová společnost pro obchod a průmysl v Praze (BALKAN, AG. für Handel und Industrie in Prag), akcie, 1x 400 Kč
- BALKÁN, akciová společnost pro obchod a průmysl v Praze (BALKAN, AG. für Handel und Industrie in Prag), akcie, 25x 400 Kč
- BITOLEA a.s. v Praze (BITOLEA AG. in Prag), akcie
  - CENTROTEX, akc. spol. pro zahraniční obchod v Praze (CENTROTEX AG. für Außenhandel in Prag), 1x 100 000 Kčs, 1968
- CENTROTEX, akc. spol. pro zahraniční obchod v Praze (CENTROTEX AG. für Außenhandel in Prag), 10x 100 000 Kčs, 1968
- Československá obchodní společnost americká v Praze (Czechoslowak Commercial Corporation of America), 500 Kč, 1919
- Československá společnost pro obchod s východem (Tschechoslowakische AG. für den Osthandel), akcie
- FORESTA, obchodní akc. spol. (Foresta Handels-AG), akcie
  - GENERALIA obchodní akciová společnost v Praze (Generalia Handels-AG), akcie
- INTERNATIONALE, akc. spol. pro zahraniční obchod (Internationale, AG. für den Ausland-Handel), akcie, 1x 500 Kč
- INTERNATIONALE, akc. spol. pro zahraniční obchod (Internationale, AG. für den Ausland-Handel), akcie, 25x 500 Kč (12 500 Kč)
  - J. Riemer akc. spol. velkoobchod papírem a tovární sklad v Praze (J. Riemer AG Papiergrosshandlung und Fabriken-Niederlage), akcie
- Karlovarská parní prádelna a ledárny akc. spol. (Karlsbader Dampfwäscherei und Eiswerke AG., Blanchisserie à vapeur et Glacière de Carlsbad S.A.), akcie, 10x 200 Kč
- Karlovarská parní prádelna a ledárny akc. spol. (Karlsbader Dampfwäscherei und Eiswerke AG., Blanchisserie à vapeur et Glacière de Carlsbad S.A.), akcie, 25x 200 Kč
- Národní podnik obchodní a průmyslový, akc. spol. v Praze (Nationale Handels- und Industrie-Unternehmung AG in Prag), akcie
  - NOSTRA akc. spol. (Nostra Handels- AG), akcie, 1x 250 Kč, série A
- NOSTRA akc. spol. (Nostra Handels- AG), akcie, 1x 250 Kč, série A, přítisk "II. EMISE"
- NOSTRA akc. spol. (Nostra Handels- AG), akcie, 5x 250 Kč, série A (B)
  - NOSTRA akc. spol. (Nostra Handels- AG), akcie, 1x 250 Kč, série A (C)
  - NOSTRA akc. spol. (Nostra Handels- AG), akcie, 5x 250 Kč, série A
- ODE - Velkoobchodní akciová společnost v Plzni (ODE - Grosshandels-Aktiengesellschaft, Pilsen), akcie
  - SIEX, akciová importní a exportní společnost kupectva česko-slovenského v Praze (SIEX, Aktien-, Import und Exportgesel. der tschechosl. Kaufmannschaft in Prag), akcie
ŠORŠOVÁ, konfekční dům, akc. spol. v Praze, akcie
  - TCHÉCOVERRE, česká obchodní spol. výrobců jabloneckého zboží akc. spol. v Jablonci nad Nisou (Tchecoverre, Tschechische Handelsges. der Erzeuger Gablonzer Waren AG), akcie
  - VESPOL, velkonákupní a výrobní akciová společnost v Hodoníně (Vespol, Grosseinkaufs- und Erzeugungs-AG in Göding), akcie
  - ŽIVNOSTENSKÝ DŮM, akc. spol. v Praze (Gewerbehaus AG), akcie, 5x 200 Kč
   
  - Česká spol. pro obchod a průmysl v Praze s.r.o. (Böhmische Gesellschaft für Handel und Industrie in Prag), podílový list
- Družstvo hospodářských lihovarů v Praze z.s. s r.o. (Genossenschaft der Spiritus-Fabriken in Prag G.m. b. H.) - Národní správa, podílový list
- Družstvo pro obchod surovinami zapsané společenstvo s ruč. obmezeným v Praze, podílový list
- GEDEKA, Großhandel, e. G.m.b.h., Bodenbach a. d. E., (GEDEKA, velkoobchod s.r.o., Podmokly nad Labem), podílový list
- Hospodářské družstvo okresu smíchovského na Smíchově, podílový list
  - KONCENTRACE, nákupní ústředí obchodnictva a obchodnických společenstev v Praze s.r.o., podílový list
- Konsumní družstvo všeúřednické a osob se stálým platem pro Kolín a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- KOOPERATIVA, nákupní jednota hospodářských družstev z.s. s r.o. v Praze (Landwirtschaftliche Ankaufs-Genossenschaft in Prag G. m. b. H.), podílový list
- LAKO, nákupní a výrobní družstvo mistrů lakýrníků, natěračů a malířů písma v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením, podílový list
  - Nákupní, výrobní a prodejní družstvo konc. instalatérů v Republice Československé sídlem v Praze, podílový list
  - Obchodní průmyslové družstvo v Českých Budějovicích (Handels- und Industrie-Genossenschaft in Budweis), podílový list
  - Obchodní a výrobní družstvo obchodnictva v Pardubicích a okolí, s.r.o. (Handels- und Erzeugungsgenoss. in Pardubitz und Umgebung G. m. b. H.), podílový list
  - Slovácké družstvo hospodářské v Uh. Hradišti, s.r.o., podílový list
- Sozialgenossenschaft des deutschen handels in Karlsbad, podílový list
  - Spiritus-Verkaufsvereinigung der landwirtschaftlichen Brennereiern in Prag GmbH, podílový list
  - Ústřední jednota hospodářských družstev v Praze z.s.s o.r. (Zentralverband der Genossenschaften in Prag GmbH.), podílový list
  - WIVEDA, Wirtschaftsvereinigung der Apothekenbesitzer im Sudetengau, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, podílový list
.
  Slovensko
- Érsekujvári Árú-és Ingatlan Forgalmi Rt. (Novozámecká akc. spol. pro obchod se zbožím a nemovitostmi ???), akcie
- Hospodárska, priemyselná a obchodná účastinárska spoločnosť (Landwirtschaftliche, Industrie und Handels-AG.), akcie
- Kontinentálna priemyslová a obchodná úč. spol. (Continentale Industrie- und Handels-AG.), akcie
- Pozsonyi Kereskedelmi Rt. (Pozsonyer Handels AG.), akcie
- Šarišská hospodárska účast. spol. (Sároser landwirtschaftliche AG.), akcie
.
  - Hasičské nákupno-predajné a nakladatelské družstvo s obm. ručením v Turčianskom Sv. Martine, podílový list
- Kassai Fogyasztási Szövetkezet (Košické spotřebné družstvo), podílový list
- Nagyszombati Polgárok Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezete (Spotrebné a prodejné družstvo trnavských občanov), podílový list
.
Podkarpatská Rus
- LATORICA, hospodářská a průmyslová akc. spol. (Wirtschaft- und Industrie AG., Société Économique et Industrielle S.A.), akcie
.
  Ostatní státy
- Anglo-Czechoslovak Trading Company (Anglo-Československá obchodní společnost), akcie
  - Bulharská obchodní akc. spol. v Rusčuku, akcie, 1912
  - Bulharská obchodní akc. spol. v Rusčuku, akcie, 1925
  - Bulharská obchodní akc. spol. v Rusčuku, akcie, 1941
- VELNÁKUP, obchodní akc. spol. ve Vídni (VELNAKUP, Handels- AG. in Wien), akcie, I. emise, 1923
  - VELNÁKUP, obchodní akc. spol. ve Vídni (VELNAKUP, Handels- AG. in Wien), akcie, II. emise, 1924
   
- České nákupní družstvo, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
.
.