ZPĚT

Živnostenská banka, a.s. (dříve Živnostenská banka, národní podnik)

   
.
Název :  Živnostenská banka, a.s.
Typ :  Soukromý šek
Série :  ---
Vodoznak :  "Žebrování"
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Živnostenská banka, a.s.
Typ :  Soukromý šek
Série :  ---
Vodoznak :  Text "VSP"
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Živnostenská banka, a.s.
Typ :  Soukromý šek
Série :  ---
Vodoznak :  Není
Poznámky :  Šek byl vydán londýnskou pobočkou.
. .
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.