ZPĚT

Státní banka československá (později Státní banka Česko-Slovenská), SBČS, Staatsbank der Tschechoslowakei, State Bank of Czechoslovakia

   
.
Název :  Státní banka československá (SBČS)
Typ :  Soukromý šek - zúčtovací
Série :  A
Vodoznak :  Není
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Státní banka československá (SBČS)
Typ :  Soukromý šek - zúčtovací
Série :  A
Vodoznak :  Není
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Státní banka československá (SBČS)
Typ :  Soukromý šek - zúčtovací
Série :  E
Vodoznak :  Není
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.