ZPĚT

Živnostenská banka pro Čechy a Moravu, později Živnostenská banka (Gewerbebank), Živnobanka

   
.
Název :  Živnostenská banka pro Čechy a Moravu
Filiálka :  Vídeň
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.
.