ZPĚT

Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)

   Banka byla založena v roce 1863.
 Po roce 1945 byla banka zlikvidována jako německý peněžní ústav.
.
.
Název :  Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

Nevyplněný šek Česká eskomptní banka, Praha 1939-1945

. .
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  D
Poznámky :  Vyplněný a stornovaný šek.
.
Avers :

Vyplněný šek Česká eskomptní banka, Praha 1944, 120000 Korun

. .
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)
Filiálka :  Plzeň (Pilsen)
Typ :  Pokladní doklad - doklad o zaplacení
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

Poukázka Böhmische Escompte-Bank in Pilsen 1908, 713,76 Korun

.
Revers :

---

.
.
.
.