ZPĚT

 04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Klub československých turistů (KČST), odbor Liberec
 Klub Tschechoslowakischer Touristen in Reichenberg
Typ :  Podíl - Dlužní úpis
Nominál :  250 Kč
Sazba :  5,00%
Město :  Liberec
Datum :  1.1.1931
Splatnost :  Výpovědí, nejdříve od 1.1.1933. 
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 241 x 187 mm
Poznámka :  Zápůjčka na přestavbu turistické chaty na Pláních pod Ještědem.
   
.

Avers :

   
.
Revers :

---

   .
.
.
.