ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  Rakousko
Název :  Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959). 
Nominál :  100 000 Kč
Sazba :  5,00 %
Město :  Vídeň
Datum :  1.12.1934
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1959.
Série :  A
Počet :  400 ks
Rozměr :  246 x 384 mm - dvojlist
Poznámka :  Někdy uváděna jako "půjčka Svazu národů".
 Náhrada za 6,00%-ní Zaručenou rakouskou státní půjčku 1923-1943. 
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.

REVERS :