ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - slosovatelná (6% slósovateľná štvrtá štátna pôžička republiky Československej, 6% verlosbare vierte Staatsanleihe der Čechoslovakischen Republik, 6%-os Csehszlovák köztársasági negyedik állami - sorsolási kölcsön)
Nominál :  75 Kč
Sazba :  6,00%
Město :  Praha
Datum :  6.11.1922
Splatnost :  Nejpozději do roku 1979, umoření prováděno losováním od roku 1935.
Série :  63
Počet :  ---
Rozměr :  250 x 381 mm - dvojlist
Poznámka :  Částečná náhrada za rakouské válečné dluhopisy.
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.

REVERS :

---