ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - slosovatelná (Štvrtá štátna pôžička republiky Československej - slósovateľná, Vierte verlosbare Staatsanleihe der Čechoslovakischen Republik, Csehszlovák köztársaság negyedik állami - sorsolási kölcsöne)
Nominál :  75 Kč
Sazba :  5,00 - 4,50 - 4,00%
Město :  Praha
Datum :  6.11.1922
Splatnost :  Nejpozději do roku 1979, umoření prováděno losováním od roku 1935.
Série :  63
Počet :  ---
Rozměr :  250 x 381 mm - dvojlist
Poznámka :  Částečná náhrada za rakouské válečné dluhopisy.
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.

REVERS :

---