ZPĚT

 Bradbury Wilkinson & Co. Ltd., BW
   
.
Název :  Část dopisního papíru
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Běžný papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
Detail rytiny :

.
..
..
.
.