ZPĚT

 Bradbury Wilkinson & Co. Ltd., BW
   
.
Název :  Reklamní a testovací bankovka, Bradbury Wilkinson & Co. Ltd.
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.