ZPĚT

 
   
Název :  Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gegründeten Kunstverein für Böhmen (Společnost vlasteneckých přátel umění založený uměleckým spolkem pro Čechy)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

5,25

5,25

 Zlatý  
Město :  Prag (Praha)
Datum :  1.8.1876
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  288 x 116 mm
Poznámky :  Někdy uváděno zkráceně: Krasoumná jednota pro Čechy (Kunstverein für Böhmen)
   
   
Avers :

   
Revers :