ZPĚT

 
   
Název :  Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft
 Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost
Typ CP :  Hromadná akcie na jméno
Hodnota :

50x

 200

10 000

 RM
Město :  Mildenau (Mildenava, od roku 1946 Luh, Raspenava)
Datum :  Září 1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  Akciová společnost byla ustanovena v roce 1923 s akciovým kapitálem 12 000 000 Kč, rozděleným na 30 000 kusů akcií po 400 Kč a převzala za 8 000 000 Kč v akciích od roku 1852 stávající přádelnu na česanou přízi v Mildenavě (od roku 1946 Luh u Raspenavy), původně registrovanou jako komanditní společnost.
 Továrna zaměstnávala cca 300 pracovníků.
 Po zabrání Sudet byly původní akcie společnosti vyměněny za nové, znějící na říšské marky. Doposud jsou známy pouze hromadné akcie v nominálních hodnotách 1 000, 4 000 a 10 000 RM.
 Po roce 1945 továrna znárodněna.
 Zdroj informací:
 
Compass - finanční ročenka, 1927.
   
   
Avers :

Akcie Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové 1941 Luh u Raspenavy, 10000 RM

   .
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

---

   
.
.
.
Další obrázky :

Pohlednice Mildenauer Kammgarnspinnerei Textilní továrna v Mildenavě, Luh u Raspenavy, cca 1900.

Textilní továrna v Mildenavě (Luh u Raspenavy), cca 1900.

.
.
.
.