ZPĚT

 
   
Název :  Továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol. dříve B. H. Hellmann
 Filter-und brautechnische Maschinen-Fabrik Akt. Ges. vorm. B. H. Hellmann
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

   
Město :  Praha
Datum :  16.9.1929
Emise :  VI. emise
Série :  ---
Náklad :  20 000 ks
Rozměr :  cca 363 x 246 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost, založená roku 1911, převzala za 416 000 Korun v akciích továrnu, vyrábějící již od roku 1901 pivovarské stroje a filtry B. H. Hellmann v Praze. Firma vyrábí hlavně speciální stroje podle patentů bývalé říšskoněmecké firmy Enzinger-Werke A.-G. ve Wormsu.
 Původní kapitál obnášející 1 000 000 K zvýšen byl podle usnesení valné hromady z 29.5.1920 na 2 000 000 Kč. Nové akcie nabídnuty v říjnu téhož roku akcionářům v poměru 1:1 po 250 Kč za kus.
 Na základě usnesení mimořádné valné hromady z 15.12.1921 emitováno v říjnu 1922 5 000 nových akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 2:1 po 250 Kč, čímž akciový kapitál zvýšen na 3 000 000 Kč.
 Dle usnesením mim. val. hromady z 28.11.1923 zvýšen akciový kapitál koncem téhož roku dále na 4 000 000 Kč vydáním 5 000 akcií. Výtěžku použito k zakoupení cca 30% (v letech 1931 až 1934 postupně zvýšeno na 40% a v roce 1939 všechny akcie odprodány) akcií firmy Enzinger-Union-Werke A.-G., se kterou uzavřena kartelová dohoda, rozdělující evropská odbytiště mezi obě společnosti. Československé společnosti (Továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol. dříve B. H. Hellmann) zajištěn touto úmluvou odbyt v ČSR, Rakousku, Itálii, Jugoslávii, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Polsku, později rozšířeno na Egypt a Maltu.
 Na valné hromadě z 5.6.1924 usneseno zvýšení akc. kapitálu na 6 000 000 Kč, na základě tohoto usnesení emitováno v září 1926 10 000 nových akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 2:1 po 420 Kč. Výtěžku emise použito ke splacení bankovních závazků, vzniklých zakoupením sesterské společnosti v Německu.
 V roce 1928 prodloužena kartelová dohoda s Enzinger-Union-Werke A.-G. až do roku 1940 a v roce 1933 společně založena továrna pro americký trh pod firmou Enzinger Union Corporation se sídlem v New Yorku.
 Na mimořádné valné hromadě z 20.3.1929 schválena stabilizační bilance, vykazující přebytek cca 6 000 000 Kč. Následně usneseno použití 4 000 000 Kč z přebytku ke zvýšení akciového kapitálu ze 6 000 000 Kč na 10 000 000 Kč emisí 20 000 grátis akcií, které byly vydány v září 1929 a bezplatně nabídnuty akcionářům v poměru 3:2. Zbývající přebytek 2 000 000 Kč, uložen do stabilizačního fondu a v letech 1932 až 1935 použit ke krytí vzniklých ztrát.
 Po roce 1945 společnost znárodněna a v roce 1947 začleněna pod Škodovy závody, n.p. a v roce 1952 nařízena likvidace.
 Akcie jsou od 26.3.1923 obchodovány na pražské burze.
 Zdroje informací: 
 Pražské bursovní papíry 1926-1927; J. Kašpar. 
 Československé bursovní papíry 1934-1935; J. Kašpar. 
 Pražské bursovní papíry 1940-1941; J. Kašpar.
 http://badatelna.eu
.
I. emise 1911: 5000 ks (1 000 000 Korun), akciový kapitál 1 000 000 Korun
II. emise 1920: 5 000 ks (1 000 000 Kč), akciový kapitál 2 000 000 Kč
III. emise 1921/1922: 5 000 ks (1 000 000 Kč), akciový kapitál 3 000 000 Kč
IV. emise 1923: 5 000 ks (1 000 000 Kč), akciový kapitál 4 000 000 Kč
V. emise 1924/1926: 10 000 ks (2 000 000 Kč), akciový kapitál 6 000 000 Kč
VI. emise 1929 (grátis akcie): 20 000 ks (4 000 000 Kč), akciový kapitál 10 000 000 Kč
   
   
Avers :

Akcie Továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol. dříve B. H. Hellmann, Praha 1929, 200 Kč, VI. emise

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.